Sitemenu

zondag 25 oktober 2020
left
content-main

samenwerking

Nieuws

Het fokken op koeien die gezondere melk produceren is een stapje dichterbij gekomen.
Verschillen in vetzuurpatronen in melk bepaald door de koe

Nieuws

In Duitsland is Frisa (v. Lee) verrassend algemeen kampioene geworden tijdens de nationale show in Oldenburg op 14 juni.
Veel kwaliteit bij de kampioenskandidaten in de middenklasse

Nieuws

In Vlaanderen is het demonstratieproject'Bewust beperkt beweiden - beter voor koe en boer' gestart.
Vlaams weidegangproject gestart

Nieuws

ASG gaat het komende seizoen een proef uitvoeren met vloeibare kunstmest.

Nieuws

Behalve sperma van de eigen stieren vermarkt HG voortaan op de internationale markt ook sperma van stieren van KI Kampen.

Nieuws

Het LEI constateert een daling van 6,8 procent in het antibioticagebruik op melkveebedrijven.

Nieuws

Het fleckviehstamboek werkt aan een betere vermarkting van kruislingkalveren via een samenwerking met vleesconcern Vion.

Nieuws

In samenwerking en in overleg met de gewesten en de betreffende sectoren en na consultatie van de Europese commissie besloot het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen om de status van beschermingsgebied (vroeger 100 km-gebied) uit te breiden tot het hele land.

Nieuws

Een samenwerking van Campina, het Wereld Natuur Fonds, Solidaridad en stichting Natuur en Milieu moet leiden tot het gebruik van maatschappelijk verantwoorde soja door de leden van Campina.

Nieuws

right