Sitemenu

zaterdag 10 september 2022
left
content-main

samenwerking

Samen werken voor vrije tijd

Miguel Ortiz: "De tijd is voorbij dat de wereld stopt daar waar het erf eindigt"
3 broers en de buurman brachten hun melkquota bijeen op het Spaanse melkveebedrijf Lagunak in Elosu. De samenwerking ontstond met name uit sociale overwegingen en uit oogpunt van arbeidsefficiëntie.

Melken op advies

Taak Gino Nollet ligt in de praktijk, het denkwerk laat hij over aan anderen - special Bedrijfsadvisering
Gino Nollet uit Steenkerke combineert 11.116 kg melk per koe met een tussenkalftijd van 380 dagen. Voor dat resultaat verwijst hij naar de nauwe samenwerking met zijn dierenarts

Informatie snel in de praktijk

Ruud Huirne: "De markt bepaalt of we onderzoek kunnen blijven doen" - NRM06 interview
Na een schets van de opbouw van Animal Sciences Group en het aandeel fokkerij binnen de opleidingen in Wageningen beantwoordt de directeur ASG vragen over samenwerking tussen Wageningen en de veeverbe

Bedrijfsinspectie in het zilver

Uit nood geboren BI als symbool van een nationale samenwerking in de veeverbetering
Een reconstructie van de begintijd van de BI, de bedrijfsinspectie, en het SAP, 't stieradviesprogramma

Vruchtbare graskoeien

Ierse Munstergroep werkt foktechnisch samen met CR Delta
Aandacht voor de Ierse fokkerij-organisatie Munster, die met CR Delta in zee is gegaan als partner voor foktechnische samenwerking

21st Century Genetics brengt Nederlandse Genen op Amerikaanse markt

Vanuit Nederlands oogpunt bekeken is de nieuwe overeenkomst tussen Holland Genetics en Amerikaanse 21st Century Genetics een keerpunt in de fokkerij geschiedenis.

Koefamilies hart in het bedrijf

Familie Agema bouwt met Minne Blanksma verder aan Skalsumerfokkerij
Reportage over de samenwerking tussen 2 melkveebedrijven in het Friese Kollumerpomp, waarvan 1 afkomstig is uit Schalsum bij Franeker en daar de Skalsumer Pietjesfamilie voortbracht

Koe en voer [Voeradviezen steeds beter]

5 artikelen in een thema: De Schothorst komt met een nieuw eiwitwaarderingssysteem, dat meer rekening houdt met de vorming van microbieel eiwit en de fermenteerbaarheid van het rantsoen; Een veehouder

'Veehouder is dirigent'

Samenspel tussen voervoorlichter, dierenarts en veehouder om sneller knelpunten te signaleren
Een gesprek met een dierenarts, een Limburgse melkveehouder, een bedrijfsadviseur rundveehouderij, en de voorzitter van de groep geneeskunde van het Rund van de KNMvD over onderlinge samenwerking
right