Sitemenu

maandag 20 september 2021
left
content-main

ruwvoer (roughage)

Intensief werken met zandgrond

Rik Theuwis: "Relatief late maïsrassen zijn hier elk jaar op tijd rijp" - special: Ruwvoerproductie
De ene helft gras en de andere helft mais. Een melkveehouder op de Belgische zandgrondgrond geeft zijn teeltuitgangspunten en bodembeheer bij zijn ruwvoerteelten weer

Kleimanagement moet je leren

Jans Boerma: "We zijn op de kleigrond drijfmest veel meer gaan waarderen" - special: Ruwvoerproductie
Een melkveehouder geeft zijn ervaringen weer met het graslandmanagement op de zware Groningse kleigrond en vergelijkt deze met zijn ervaringen op de Drentse zandgrond voor zijn bedrijfsverplaatsing.

Behoedzaam bodembeheer

Marinus de Vries: "Een sport om op veen het grassenbestand zo lang mogelijk goed te houden" - special: Ruwvoerproductie
Een melkveehouder op de veengrond van de Krimpenerwaard geeft zijn uitgangspunten in het weide- en bodembeheer aan

In laagjes aan het voerhek

Johan Rooms verzwaarde basisrantsoen en laat krachtvoer achterwege - in detail - voeren, familie Rooms-Kusé
De koeien van Johan Rooms (40) en Isabel Kusé (32) uit het Vlaamse Kalken krijgen sinds 5 jaar hun volledige rantsoen (vooral ruwvoer) aan het voerhek.

Onbeperkt brok bij Kempensysteem

Vrije opname ruwvoer en krachtvoer levert arbeidsgemak, gezonde koeien en hogere melkproductie
Een krachtvoeropname per koe van meer dan 20 kg per dag is geen uitzondering op bedrijven die werken met het Kempensysteem.

Voeren als een trein

Jan Kiers: "‘We hebben veel minder voerresten dan voorheen"
De keuze voor een automatisch ruwvoersysteem was voor familie Kiers uit Wachtum duidelijk.

Koeien uitdagen met voer

Dynamisch voeren verhoogt benutting ruwvoer bij familie Neutel met zeven procent
De vuistregel ‘twee kilo extra melk geeft recht op een kilo extra krachtvoer’ is voor de familie Neutel uit Saaksum te kort door de bocht.
right