Sitemenu

maandag 12 september 2022
left
content-main

rundveerassen

Vergelijking van proefstieren in de Verenigde Staten geselekteerd door Canada, Frankrijk, Nederland en VS

Een analyse van in 1986 t/m '90 in de VS geboren zwartbonte proefstieren, die in de VS, Canada, Frankrijk en Nederland zijn ingezet, geeft aan dat de invloed van basismateriaal uit de Verenigde Staten

Mondiale verspreiding HF-genen

Spermahandel wereldwijd jaarlijks goed voor 100 miljoen euro
Hoogproductieve rassen, zoals Holstein Friesian, verdrijven de lokale rassen door wereldwijde handel in fokvee en sperma. Een actieplan moet ervoor zorgen dat genetische diversiteit behouden blijft.

Kruisen: hoe verder?

Jersey-Holsteinkruislingen concurrerend met zuivere Holsteins
Hoe verder te gaan als een veehouder één keer heeft gekruist? Voor het antwoord werden verschillende kruisingsstrategieën onderzocht met de consequenties daarvan voor de gemiddelde bedrijfsgrootte

Diversiteit wereldwijd onder druk

Fokken alleen mogelijk bij gratie van én verschillende rassen én rassen met genetische variatie
Onderzoekers van het Centrum Genetische Bronnen melden dat er wereldwijd runderrassen verdwijnen, dat binnen een aantal veelgebruikte rassen inteelt een dreigend probleem vormt, en dat de genetische d

Voldoet 'sober' vee?

Een jaar ervaring met nieuwe veestapel op lagekostenbedrijf
In juni 2003 is het lagekostenbedrijf begonnen met een nieuwe veestapel, bestaande voor de helft uit Montbéliardes en voor de helft uit Holsteins.

Ander type koe?

Lagekostenbedrijf onderzoekt relatie type vee en bedrijfsvoering
Het lagekostenbedrijf op de Waiboerhoeve heeft een veestapel met een volledige HF-bloedvoering.

Van alle rassen thuis

Georges Van Laere: "De witroden moeten voldoen aan serieuze productie-eisen"
Met roodbonte Holsteins, witrood vee en witblauwe fokkoeien in de stal is de familie Van Laere van alle markten thuis. Fokkerij staat centraal, maar er zijn nuances.

Blaarkoppen in het Groene Hart

Productie Leidse kaas bij familie Warmerdam ondenkbaar zonder blaarkoppen
Veehouders met zuivere blaarkoppen zijn schaars. En boeren die Leidse kaas produceren zijn er ook niet veel. De familie Warmerdam houdt zuivere blaarkoppen én produceert Leidse kaas

Voerefficiëntie per ras

Holsteins zijn meest efficiënte melkproducenten op VEM-basis
Kan het ene ras met minder voer meer melk produceren dan het andere ras? Van 47 bedrijven met de rassen HF, FH, MRIJ, Brown Swiss, Jersey en Montbéliarde werd het verschil in voerefficiëntie nagegaan

Compleet roodbont

Jan Fleuren: 'Massale aandacht voor Sjaan 55 heeft ons verbaasd'
Vaarzenkampioene Sjaan 55 was tijdens de laatste CR Delta Koe-Expo de verrassing van de dag.
right