Sitemenu

maandag 20 september 2021
left
content-main

rundveerassen

Fleckvieh blijkt in West-Duitsland pittige opponent van de zwartbonten

Beschrijving van de ontwikkelingen in de produktieresultaten van het Fleckviehras (Simmental) waaruit blijkt dat dit ras een geduchte concurrent is voor het zwartbonte ras.

Voerverwerking

Hebben zwartbonten voorsprong op dubbeldoelrassen?
Verslag van een proef met 8 zwartbonte en 8 Fleckviehkoeien (Simmental) waarin de verschillen in voerverwerking gedurende de gehele tijdsduur tussen twee afkalvingen onderzocht werd.

Biedt de weiderij met Piemontesevaarzen een waardevol alternatief?

De mogelijkheid wordt door de organisatie Coveco geopperd om Piemontese kruislingvaarzen op te fokken en te laten afkalven als alternatief voor de melkveehouder

Produceren van veel melk staat de Israelische zwartbonte koe op het lijf geschreven

Optekening van ervaringen tijdens een bezoek aan Israel, waar de zwartbontfokkerij met Israelische-Holsteins werd bekeken

Piemontese massaal voor kruising benut, maar nog bescheiden als zuiver ras

Uit rassenvergelijkingscijfers blijkt opnieuw dat Piemontese wat slachteigenschappen betreft de concurrentie met alle andere rassen aankan.

Lage melkkontroledeelname flessehals voor moeizame zwartbontfokkerij in Ierland

De deelname aan de melkkontrole is uiterst laag (8,5%) en hierdoor worden de mogelijkheden van het fokprogramma beperkt.

Felle gevecht om de Luxemburgse koe is nog lang niet geluwd

Beschouwing van de concurrentiestrijd tussen een fokkerijconcern, een k.i.-vereniging en het Luxemburgse stamboek op het gebied van veeverbetering in Luxemburg

In de Alpen kreeg de Simmentaler steun van de rode Holstein

Over het selectieve gebruik van rode Holstein om de melkproduktie en de uiers van de Simmentaler te verbeteren zonder dat de vleesproduktie geschiktheid te veel achteruit gaat

Dubbeldoelbedrijf: de keuze van een alternatieve aanwending van het ruwvoeroverschot

Onderzocht is welke mogelijkheden er zijn om het overschot aan ruwvoer of grond, dat op diverse bedrijven is ontstaan sinds de invoering van de superheffing, in een 2e tak met rundvleesproduktie te be
right