Sitemenu

maandag 19 september 2022
left
content-main

rundvee

Informatisering in de rundveehouderij

Samenwerking werpt vruchten af
Kenschetsing van de huidige stand van zaken door de direkteur van Taurus en enkele punten die de komende jaren extra aandacht vragen

Transgene dieren: worden straks koeien in laboratorium ontworpen?

Aangegeven wordt wat transgenese bij dieren inhoudt en wat de mogelijke rol is van transgene runderen in de rundveeverbetering

Resultaten onderzoek kappa - caseinevarianten bij fokstierdochters

Onderzoek wordt gedaan naar het voorkomen en het belang van verschillende melkeiwitvarianten. Van kappa-caseine komt een A- en een B-variant voor, die genetisch is vastgelegd.

Menselijke invloed op de vruchtbaarheid van rundvee (2)

De relatie wordt nagegaan tussen tochtigheidswaarnemingen, opgavetijd KI en het tijdstip van insemineren aan de hand van een onderzoek onder 170 bedrijven
right