Sitemenu

maandag 19 september 2022
left
content-main

rundvee

Fokkerijfouten leiden tot minder progressie en meer teleurstelling

De Amerikaanse foktechnicus Thomson, verbonden aan k.i.-Landmark Genetics, zet 6 meest voorkomende fokkerijfouten op een rij

Bloedgroepenonderzoek bij rundvee: reden en resultaat

Een korte uiteenzetting van de noodzaak van dit onderzoek, wat een dergelijk onderzoek aantoont en hoe de bepaling van bloedgroepen plaatsvindt

Foktechnische omvang maakte UNECO tot meest suksesvolle k.i. in Europa

Een gesprek met de directeur van de Franse foktechnische topcooperatie "UNECO" over de opvallende resultaten van hun fokprogramma

Nieuw I. en R.-systeem brengt totale veestapel feilloos in beeld

In twee gebieden van ons land zal in 1989 een proef van start gaan met het nieuwe identifikatie en registratie systeem. Men hoopt hiermee meer garanties te verkrijgen voor een gezonde veestapel.

Koe heeft al sinds eeuwen het Nederlandse landschap gesierd

De geschiedenis van de koe, geillustreerd door de in Rotterdam woonachtige schilderes Marleen Felius

Nieuwe apparatuur voor melkproduktiekontrole kritisch bekeken

De in Nederland te volgen testprocedure voor de erkenning van nieuwe meetmethoden om de produktie van elke koe vast te stellen.

Huidige kruiswaardering zegt weinig over het afkalfverloop

Een van de oorzaken van afkalfproblemen kan zijn het uiteenlopen van de afmetingen van het kalf en de ruimte in de harde geboorteweg.

Nulpunt, basis, populatiegemiddelde [bij stier- en koe-indexen]. Wat is wat?

De begrippen nulpunt, basis en populatiegemiddelde die een rol spelen bij de hoogte van de stier- en koe-indexen worden in dit artikel verklaard

Betrouwbaarheid

Er is meer nodig dan alleen maar een hoge index
In dit artikel wordt duidelijk gemaakt wat de waarde is van indexcijfers in de rundveefokkerij, hoe die berekend worden en wat men er in de praktijk mee kan doen
right