Sitemenu

maandag 19 september 2022
left
content-main

rundvee

Genenbank voor later

Fokkerij als gevaar voor de broodnodige erfelijke variatie en het belang van het conserveren van genetische diversiteit.

Moderne toepassingen van biotechnologie in de rundveehouderij

Er is ingegaan op de belangrijkste toepassingen zoals: genetic mapping; rekombinant-DN -techniek; hybridoma-techniek en de in vitro fertilisatie. Verder is ingegaan op de taken van Embrytec b.v.

Fokwaarden en hun beoordeling en gebruik in de praktijk (2)

Onder andere wordt aandacht besteed aan de invloed van fokwaarden op de genetische aanleg en het produktieniveau van het bedrijf en de invloed van de stierenkeuze op de bedrijfsproduktie en genetische

Drentse fokkerijverleden kende vele hoogtepunten

Ook op nationaal niveau heeft de Drentse fokkerij decennia lang suksessen behaald, maar qua produktie stonden de Drentse koeien niet aan de spits. De huidige situatie is minder rooskleurig.

Manipulatie van genen en embryotransplantatie

Zeer verschillende zaken
De verschillen tussen genenmanipulatie en embryotransplantatie worden besproken, waarbij de huidige stand van zaken bij beide technieken aan de orde komt

Koe-index

Bruikbaar of onbruikbaar voor de praktijk?
De koe-index, die een indruk geeft van de produktiekapaciteit die de koe doorgeeft aan haar nakomelingen, behoeft geen betrouwbare relatie te vertonen met de laktatiewaarde.

Amerikaans diermodel en de omrekening tussen Nederland en Amerika

Een uiteenzetting over de Amerikaanse versie voor het bepalen van de fokwaarden voor koeien en stieren volgens het diermodel en een vertaling van de cijfers voor Nederland

Melkveehouderij in jaren negentig zal diverse bedrijfstypen laten zien

Er is meer aandacht voor het eiwitgehalte van melk. Er zal mogelijk ingespeeld worden op verschillende markten (A- en B-kwotum).
right