Sitemenu

zondag 9 mei 2021
left
content-main

rundvee

Klauwen als thermometer

Kwaliteit van management, voeding en verzorging in klauwen terug te vinden - klauwgezondheid
Achtergronden van een aantal niet-infectueuze oorzaken van klauwaandoeningen bij rundvee, zoals bevangenheid, zoolzweren en trauma

Twintigduizend koeien dood

Bij watersnoodramp van 1 februari 1953 verdronk één derde van de rundveestapel
Tijdens de watersnood van 1953 verdronken veel dieren, waaronder 20.000 koeien. Aandacht voor deze kant van de grote watervloed bij de 50-jarige herdenking

Verspreiding van Neospora

Nageboorte etende hond speelt hoofdrol in horizontale besmetting
Neospora caninum is de grootste bekende abortusveroorzaker bij rundvee. Voor horizontale besmetting werd steeds vaker richting de boerderijhond gewezen.

Fokstieren gezocht

Verbreding bloedlijnen blijft aandachtspunt voor zeldzame runderrassen
Aan vertegenwoordigers van de blaarkop, de lakenvelder, de brandrode en de witrik is de vraag gesteld of het stieraanbod voldoende is voor uitbreiding van het ras

Integratie CR Delta en VRV op handen

Krachten Nederlandse en Vlaamse veeverbetering per 1 januari 2002 gebundeld
De beide bestuursvoorzitters geven een prognose van de betekenis van de fusie

"Halvering vaarzenexport"

BSE heeft volgens Nammen Schaap meer gevolgen voor export dan MKZ
De directeur van een vee-exportbedrijf geeft commentaar op de aangepaste regelgeving na de MKZ-crisis

Dieptepunt voorbij

Nederlandse zeldzame runderrassen nemen toe in aantal
Er is een stijging te bespeuren in het aantal Groninger blaarkoppen, Lakenvelders, Witrikken, en Friese roodbonten

Kruisen levert geld op

Belangstelling voor insemineren van melkvee met vleesveestieren blijft hoog
Ingegaan wordt op de achtergronden van de redenen dat het kruisen van melkvee met vleesvee zowel in Nederland als in vlaanderen zo populair blijft. Ook is gekeken naar Frankrijk
right