Sitemenu

zondag 9 mei 2021
left
content-main

rundvee

Veeverbetering in sneltreinvaart

In tien jaar tijd vervingen gebroeders Groot bijna hele veestapel door Duitse vaarzen
Dankzij import van Duitse vaarzen sprongen de melkproductie en het exterieur omhoog op een Noord-Hollands melkveebedrijf

Exportbelemmeringen te lijf

Veterinaire en zootechnische eisen maatgevend voor omvang uitvoer levend vee
Verschillende zegslieden geven hun mening t.a.v. de verschillende eisen die afnemende landen aan levend vee uit Nederland stellen

Nederlandse stieren op wereldkaart

Internationale resultaten Nederlands fokbeleid worden meetbaar
Een overzicht van de top-10 stieren van de VS, Nieuw-Zeeland, Canada, Zuid-Afrika, Groot-Brittannie, Ierland, Denemarken, Duitsland, Italie en Spanje, waarop ook Nederlandse stieren belangrijke plaats

Genetisch onthoornen actueel

Moet de fokkerij ook deze koe bij de horens vatten?
Vragen en overwegingen bij het eventueel gebruikmaken van het hoornloosgen dat dominant blijkt te zijn

KI-wereld wacht af

Exporteurs halen hun gelijk over ongezonde regels op halteplaatsen
Een impressie van de situatie bij de KI-organisaties en bij de exporteurs van levend vee i.v.m. de uitbraak van mond- en klauwzeer

'Weinig kans op hervatten enten'

MKZ-problematiek moet volgens Huirne en Berentsen discussie openen over diertransporten
De voor- en nadelen van wel of niet vaccineren tegen mond- en klauwzeer worden tegenover elkaar gezet, waarbij de heren Huirne en Berentsen van de leerstoel Agrarische Bedrijfseconomie van Wageningen

Evenwicht tussen koe en natuur

Familie Leffers niet alleen trots op zoogkoeien, maar ook op kwartelkoning en orchideeën
Bedrijfsreportage van een zoogkoeienbedrijf, waaraan door Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten het beperkte beheer van 200 ha natuurgebied in erfpacht is uitbesteed

Cowboys in land van melk en honing

De invloed van de Amerikaanse koeienkopers aan het einde van de negentiende eeuw
Een voorpublicatie van het boek Paradijs der runderen, de geschiedenis van de Noord-Hollandse rundveefokkerij met exporten naar Amerika

Importaandeel stijgt verder

Plus voor zwartbont en vlees, min voor roodbont en MRIJ
De ontwikkeling van het gebruik van importsperma in Nederland in 2000 en in voorgaande jaren
right