Sitemenu

zaterdag 10 september 2022
left
content-main

runderherpesvirus 1

Klaarheid over ibr

Al 66 procent van de Vlaamse bedrijven is actief bezig met ibr met oog op verplichte bestrijding
Op 1 januari 2012 gaat de Belgische rundveesector over van vrijwillige naar verplichte ibr-bestrijding.

Bestrijding ibr een politiek en economisch spel

Steeds meer Europese landen gaan over tot verplichte ibr-bestrijding. In Nederland geldt een vrijwillige deelname, maar dat werkt niet posititief op het diergezondheidsimago.

I.B.R. in melkveestallen

De huidige stand van zaken in de praktijk
Uit een onderzoek gedurende 3 jaar op 22 bedrijven met een eigen jongveeopfok naar het voorkomen van het bovine herpesvirus type 1 dat het bovine rhinotracheitis veroorzaakt bleken de ziekteverschijns
right