Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main

robots

Meer dan werken alleen

Harry Luitjes: "Met de melkrobot de factor arbeid overwonnen" - bedrijfsgrootte 65-90 koeien [: kerst special]: Veehouders van formaat
Op een familiebedrijf met melkvee (90 stuks) heeft men een 2-boxmelkrobot aangeschaft, waarmee men een bedrijfsontwikkeling naar 120 melkkoeien in 2010 hoopt te realiseren

Koeien houden van robot

Rust en regelmaat overheersen in stallen met automatisch melksysteem
3 fervente koeienliefhebbers vertellen over de reacties van hun koeien op het automatisch gemolken worden, nadat de dieren hun eigen ritme hebben gevonden

Aandacht robotmelk blijft nodig

Melkkwaliteit bij nieuwe bedrijven met automatisch melksysteem lijkt te verbeteren
Het Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden toonde in een onderzoek op 154 melkrobotbedrijven het verschil in kwaliteit aan tussen de aangeleverde melk van de bedrijven van de 1e generatie (aans

Nog twaalf MRIJ-bedrijven

NRS-analyse: Nederlandse robotbedrijven melken gemiddeld 78 koeien
Aan de hand van de meest recente jaarstatistieken heeft NRS een onderzoek verricht bij de MPR-bedrijven met minimaal 10 afgesloten lijsten, waarbij gekeken is naar haarkleur, bloedvoering, productiege

Derde is robot

Invoering automatisch melken gaat gestaag door
De ontwikkeling van het aantal bedrijven wereldwijd met een automatisch melksysteem sinds 1992

Robot weer terug op aarde

Aanschaf automatisch melksysteem niet op basis van economie, maar om reden van flexibiliteit
Veeteelt toetst de geruchten bij onderzoekers van het PV en ID-Lelystad omtrent de kritiek betreffende negatieve kanten van het automatisch melksysteem

Robot en weiden

Alleen voor koeien met een gezonde assertiviteit
Het PV is in 2001 gestart met een onderzoek naar de combinatie van automatisch melken en weidegang

Melkintervallen

Voorkom grote spreiding in bezoekfrequentie van melkrobot
Met het oog op de melkgift wordt de grote spreiding in melkintervallen bij automatisch melken onder de aandacht gebracht

"Elke koe heeft een klokje"

Martino en Thea van den Hurk gebruiken melkrobot in strijd tegen verscherpte milieunormen
De bedrijfservaringen van een jong echtpaar (800.000 l melkquotum) met de melkrobot

Alarmbel voor celgetal

Vaarzen met celgetal van 150.000 krijgen geen attentie, maar zijn wel boosdoener
In jaren was het tankmelkcelgetal niet meer zo hoog. Een specialist uiergezondheid bij de GD en een dierenarts geven uitleg van de achtergronden en wenken voor maatregelen
right