Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main

robots

Spenen onder spanning

Melkwinning
5 artikelen over de melkwinning: de spenen van de koe als indicatie van de melker en zijn machine, melkrobot en -koeien op de RAI, de aanschaf van een melkrobot op een bedrijf om 3 x per dag te kunnen

Werk aan de robotwinkel

Melkkwaliteit bij automatisch melken verdient aandacht
Onderzocht is in hoeverre de kwaliteit van melk op bedrijven met automatische melksystemen is veranderd na overschakeling hierop.

Consequentie van melkrobot

Tien ervaren robotmelkers over twee jaar automatisch melken
Ervaringen en adviezen over melkrobots en over de combinatie melkrobot - weidegang

Hygiene melkrobot

Iedere acht uur een reinigingsbeurt
Advies voor het reinigen van de melkrobot

Melkrobot lenen, leasen of huren?

Bij nieuwbouw en bedrijfsgroei biedt alternatieve financiering voordeel
Een overzicht van de voor- en nadelen van de verschillende financieringsvormen

Attent op zuurgraad

Automatisch melken stijgt het gehalte vrije vetzuren
Een koppeling wordt gelegd tussen het hogere gehalte aan vrije vetzuren in de melk en de invoering van de melkrobot, waarna aanbevelingen voor maatregelen worden genoemd

Management geeft doorslag

Bezoekfrequentie melkrobot neemt af bij meer dan 65 koeien per box
Welke factoren beinvloeden de bezoekfrequentie van een automatisch melksysteem? Een voercooperatie verwerkte die vraag in een enquete onder 78 robotbedrijven in haar werkgebied

Robotkoeien winnen terrein

Adel Elmira twee keer op kop zonder tussentijds droog te staan
De productiestatieken van het afgelopen jaar per provincie, de toptien zwartbont van heel Nederland en de toptien zwartbonte vaarzen. 6 robotkoeien behaalden een plaatsje in de toplijsten

Een, twee of drie robots?

Melksnelheid belangrijke factor bij het bepalen van de capaciteit van automatisch melksysteem
Aan de hand van opgedane ervaringen worden een aantal zaken naar voren gehaald die zich voordoen of die veranderen bij overschakeling op een melkrobot
right