Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main

risico

Grip - produkten [Gekombineerd Rundveehouderij Informatie Pakket] helpen boer bij management van zijn melkveebedrijf

Eind vorig jaar werden 3 nieuwe produkten geintroduceerd onder de Grip-naam: het kwotumplan, vervanging (inseminatiewaarde en gebruikswaarde) en vruchtbaarhei als hulpmiddel bij het bedrijfsmanagement

Nieuwe tijden, nieuwe risico's

Zijn veehouders klaar voor de toekomst?
Een analyse wordt gemaakt van bedrijfs- en financiele risico's, waarbij aangegeven wordt hoe men met deze risico's kan omgaan

Nieuws

Blgg voegt dit seizoen het kengetal ‘broeigevoeligheid’ aan Kuilkenner toe. Dit kengetal geeft aan of de kuil een grote kans heeft op broei na het openen van de kuil. Op basis hiervan kan de veehouder maatregelen nemen om uitkuilverliezen te verkleinen. Het nieuwe broeigetal geeft al voordat de kuil wordt geopend informatie over het risico op broei tijdens het uitkuilen.

Kuilen worden steeds droger en hoger, waardoor broei na het openen van de kuil vaak voorkomt

Nieuws

Onderzoek van het Centraal Veterinair Instituut heeft uitgewezen dat het blauwtongvirus serotype 1 zich niet heeft verspreid op het bedrijf in Ophemert.

Nieuws

In de afgelopen periode zijn er bij verschillende slachthuizen in Nederland runderen uit Roemenië aangevoerd waarbij de diagnose blaaswormziekte werd gesteld.

Nieuws

Meer dan 5500 melkveehouders hebben in vier weken tijd de blauwtong-tankmelktest bij de GD aangevraagd.

Nieuws

Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) stelt een verbod in op het verzamelen en vervoeren van schapen, geiten, runderen en varkens (evenhoevigen) in Nederland.

Nieuws

Het NAJK heeft de nationale wedstrijden veebeoordelen afgelast in verband met de uitbraak van mkz in Groot-Brittannië.

Nieuws

De gevreesde ziekenhuisbacterie MRSA blijkt overdraagbaar te zijn van de koe op de mens.
right