Sitemenu

zondag 20 juni 2021
left
content-main

rentabiliteit

Meer rendement MKS

Maiskolvensilage en maisstro oogsten in een werkgang
Ingegaan wordt op het verschil in rentabiliteit van maiskolvensilage en maisstro t.o.v. snijmais

Delar '97: dieptepunt

Invoering Minas nieuwe bedreiging voor inkomen
Achtergronden van pas verschenen cijfers van het boekjaar 1996-'97 van de bijna 350 melkveebedrijven die deel hebben genomen aan de Deeladministratie Rundveehouderij (Delar 2000+)

Overname begint bij hoog saldo

Ook grote melkveebedrijven met flinke financiering zijn over te nemen
Een accountant beoordeelt de huidige omstandigheden om een melkveebedrijf over te nemen. Tevens geeft een 24-jarige bedrijfsopvolger zijn mening

Grillen van groeien

Steeds meer melkveebedrijven worstelen met bereiken van maximale arbeidscapaciteit
Op steeds meer melkveebedrijven is het plafond van beschikbare arbeid bereikt en daarom rijst de vraag hoe normaal de voorheen vanzelfsprekende jaarlijkse groei nog eigenlijk is

Prijs van lage kosten

Henk Verbaarschot: "Koeien verwennen en een lage kostprijs gaan niet samen"
Bij Henk en Loes Verbaarschot draait het om goedkoop werken. Vooral de kosten voor voer, kapitaal en loonwerk hebben prioriteit. Ook in de fokkerij wordt op de kleintjes gelet.

Nieuws

In de melkveehouderij groeide 25 procent van alle bedrijven met meer dan 25 procent van 65 naar 101 melkkoeien in de periode 2001-2008.

Sterk groeiende melkveehouders verdienden 28.500 euro boven het gemiddelde van 2008
right