Sitemenu

zondag 20 juni 2021
left
content-main

rentabiliteit

Minder stikstof

Konsekwenties in bedrijfsverband
De auteurs koncluderen dat een sterke verlaging van de N-bemesting konsekwenties heeft voor de inkomsten en de aanvoer van fosfor via extra krachtvoer

Inhaalrace Nederland suksesvol

Hoge registratiegraad geeft massale winst
Vergelijking van de achtergronden van de melkproduktiestijgingen in Nederland, Canada en de VS sinds 1980

Bedrijfsintensiteit

Grote verschillen in saldo tussen bedrijven
Uit een analyse van Delar-gegevens blijkt dat bedrijven met een hoog saldo minder voer aankopen

Produktie en inkomen

Op lange termijn loont hoge melkproduktie
Berekeningen n.a.v. Delar-gegevens van 314 bedrijven voor de periode 1993-'94

Koe of kwotum: bedrijf bepaalt

Invloed kwotumomstandigheden op optimale vervangingsbeleid bij melkvee
Wat is de invloed van het door de superheffing veranderd economisch streven op het te voeren vervangingsbeleid bij melkvee? Om deze vraag te beantwoorden is m.b.v.

Winst fokkerij en management

Ontwikkeling Nederlandse veestapel en produktie in 20 jaar
Een overzicht van de omvang en het produktieniveau van de Nederlandse rundveestapel vanaf 1975. De gegevens zijn van alle koeien uit de melkcontrole en hebben betrekking op de 305-dagenproduktie.

Het is vijf voor twaalf

Financiele nood dreigt voor veel Amerikaanse melkveehouders
Een schets van de situatie in de Amerikaanse melkveehouderij, die niet zo rooskleurig is

"MRIJ moet identiteit houden"

Maatschap Van Aaken kiest voor koe met extra omzet en aanwas
In deze bedrijfsreportage hebben Brabantse veehouders bewust voor MRIJ gekozen uit economische overwegingen
right