Sitemenu

zondag 20 juni 2021
left
content-main

rentabiliteit

Salentein

Het eerste Nederlandse bedrijf met 10.000 kg melk per koe
Reportage van een bezoek aan een Nederlands bedrijf met de hoogste gemiddelde produktie per koe in 1983/1984

Roodbont heeft toekomst

Invloed van milieubeleid en technologie op de keuze van het ras
Uitgaande van de bedrijfsresultaten van het gemiddelde van de gespecialiseerde melkveebedrijven op de zandgrond van de LEI-steekproef van 1992-'93 zijn de resultaten voor het roodbont- en voor het zwa

Jong gras

Graslandmanagement op hoogproductieve bedrijven
Gekeken is naar het graslandmanagement op bedrijven met uiteenlopende producties en naar de hiermee samenhangende saldo's

Krachtvoercomputer rendabel

Veldstudie bewijst verder gunstig effect van activiteitsmeter op tussenkalftijd
In een studie van krachtvoercomputers is nagegaan wat de werkelijk gerealiseerde opbrengsten zijn in de praktijk
right