Sitemenu

vrijdag 23 april 2021
left
content-main

rendement

Beperkte productiestijging

Succes van AMS is duidelijk afhankelijk van totale bedrijfsvoering - onderzoek automatisch melken [3]
De verwachte productiestijging na ingebruikname van een automatisch melksysteem blijkt in de praktijk vaak tegen te vallen.

Rendement beheersvergoedingen

Bertus Menkveld en Hennie Wijnbergen beheren 25 hectare land met beheersbeperkingen - special: Grasland
Ervaringen met beheersgrasland en -maisland op een melkveebedrijf (105 melkkoeien voor ruim 800.000 l melk). Vergoedingen voor het aangepaste beheer zijn goed voor 5 procent van de bedrijfsomzet

Alternatieve energiebron

Gewezen wordt op de mogelijkheid van energiewinning uit mais, die interessanter zou zijn dan die uit mest

Betaalt comfort zich uit?

Hogere productie en gezondere klauwen na welzijnsverbeterende maatregelen
In een studie is bij 30 melkveebedrijven in Noord-Nederland nagegaan wat de effecten zijn van investeringen in koecomfort op productie en klauwgezondheid.

Meer kilo's eiwit en vet per kilo lichaamsgewicht

William Hickson: "Vaak wordt het stil als ik mijn keuze voor Jerseys uitleg"
Hij is eigenaar van het grootste bedrijf met zuivere Jerseys in Groot-Brittannië. William Hickson zweert bij het ras dat in zijn ogen het meest efficiënt omgaat met voer.

Nieuws

Beschikt u over de karaktereigenschappen van een echte economische groeier? Met een zelftest van Wageningen UR kunt u dat nu in beeld krijgen.

Melkveehouders die hun bedrijf succesvol uitbreidden, zijn zelfverzekerd en doelgericht

Nieuws

In een nieuwe blog op melkweg2020.nl vraagt Jan Teade Kooistra zich af wat het rendement van een melkrobot is.

Kooistra twijfelt over het te kiezen melksysteem in de nieuwe stal

Nieuws

Het traditionele gezinsbedrijf is in de toekomst steeds minder vaak de ideale bedrijfsvorm. Boeren en tuinders moeten specialiseren en samenwerken om aansluiting met de markt te kunnen blijven houden. Dat concluderen onderzoekers van LEI Wageningen UR. In het rapport ‘Voorbij het gezinsbedrijf?

Boeren moeten in de toekomst meer samenwerken

Nieuws

Vanuit economisch oogpunt is melkvee aantrekkelijker dan vleesvee voor het beheer van gebieden met natuurlijke handicaps, zoals veenweidegebieden en beekdalen.

Beter melkvee in gebieden met natuurlijke handicaps

Nieuws

Emigratie naar Iowa

12-01-2007
Voorafgaand aan de Emigraria organiseert DLV Makelaardij op 24 januari een symposium over emigratie naar Iowa.
right