Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main

rekeningen van landbouwbedrijf

Saldoberekeningen van het laten afkalven van Piemontesevaarzen

Berekening van een drietal mogelijkheden, namelijk: na het afkalven en de biestperiode worden moeder en kalf verkocht, het kalf wordt na de biestperiode verkocht en de Piemontesevaars wordt afgemest i

Delar-cijfers melkvee

In '98 nog hogere opbrengsten, maar Minas-heffingen dreigen
Overzicht van de kengetallen van 152 melkveebedrijven over '94-'95, '95-'96, '96-'97 en '97-'98

Cijferaar met koeienhart

IVP-kalveren vormen interessante aanvulling op veestapel familie Keesom
Een melkveehouder, die voorheen bedrijfsadviseur bij een accountantsbureau was, heeft z'n bedrijfseconomische kengetallen goed in 't hoofd

Delar '97: dieptepunt

Invoering Minas nieuwe bedreiging voor inkomen
Achtergronden van pas verschenen cijfers van het boekjaar 1996-'97 van de bijna 350 melkveebedrijven die deel hebben genomen aan de Deeladministratie Rundveehouderij (Delar 2000+)
right