Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main

registreren

Meer dan stappen tellen

Jurjen Boerrigter: 'De trend van sensortechniek aan de koe is ingezet' - special automatisering
De stappenteller is niet alleen een slim hulpmiddel voor tochtdetectie, maar blijkt ook geschikt om ziekte en kreupelheid op te sporen.

Optimaal inseminatiemoment

Hoger bevruchtingspercentage en betere embryokwaliteit bij vroeg inseminatietijdstip
Om een koe drachtig te krijgen moet inseminatie op het juiste moment plaatsvinden.

Stappentellers als hulpmiddel

Insemineren op juiste moment vergroot kans op drachtigheid
Een proef is uitgevoerd om het effect van het tijdstip van insemineren op het bevruchtingsresultaat te meten. Hierbij is gebruik gemaakt van stappentellers

Nieuws

Steeds meer Duitse melkveehouders laten de melkproductie van hun koeien registreren.

Nieuws

De export van drachtige vaarzen naar Rusland kan vanaf 1 januari worden hervat, zo meldt Veepro-directeur Johan van den Berg.
Blauwtongregelgeving legde de export van vaarzen stil
right