Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main

regelingen

Excretie te sturen

Algemene normen of uitscheiding per bedrijf?
Uit een vergelijking tussen de N-uitscheiding volgens de nieuwe normen voor mestproductie en de werkelijke uitscheiding, zoals die bij Koeien & Kansen-bedrijven is gemeten blijkt dit voor elk bedrijf

Gelijke monniken, diverse kappen

Johan Achten: 'Verschillen tussen lidstaten worden door uitbreiding Europa in de toekomst nog groter'
Vier veehouders binnen een straal van 10 kilometer met heel verschillende productieregels.

Milieuvriendelijk bouwen

Geen gebrek aan iniatieven om ammoniakuitstoot in rundveestallen te reduceren: van kunststof vloeren tot luchtwassers - special Stalbouw
De Regeling Ammoniak en Veehouderij (Rav) en de Maatlat Duurzame Veehouderij houden de gemoederen van de Nederlandse stallenbouwers flink bezig. Vanaf 2012 is het verplicht om emissiearm te bouwen.

Reglement stamboekregistratie per 1 mei 1985 in nieuwe vorm

Het nieuwe stamboekreglement wordt in zijn geheel weergegeven, met een korte toelichting op de voornaamste wijzigingen

Vraagprogramma NRM 2006

Inschrijving voor tiende All-Holland Dairy Show geopend
Een overzicht van de 23 voorwaarden uit het reglement van de NRM 2006

Vraagprogramma NRM 2000

Inschrijving geopend voor zwart- en roodbonte koeien met nationale titelaspiraties
Specificatie van het reglement van de NRM rundveeshow met criteria voor de regionale en interprovinciale selectiecommissies

Gert-Jan Oplaat

'Geef boer de ruimte' - in het spoor van Wijffels
De mening van 2e Kamerlid Opmaat over de Nederlandse melkveehouderij, de conclusies van de commissie-Wijffels, de schaalvergroting in de melkveehouderij, de biologische melkveehouderij en het toelaten

Nieuws

Er is een ruimere regeling in de maak voor jonge boeren die het komend jaar weer willen investeren in hun bedrijf.

Een nieuwe regeling voor jonge investerende boeren is in de maak
right