Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main

reductie

Liever bij de voorlopers

Rudie Freriks beperkt ammoniakemissie door nauwgezette bedrijfsvoering - bedrijfsreportage
Een emissiearme stalvloer is aan Rudie Freriks niet besteed. Toch maakt hij werk van het reduceren van ammoniakemissie.

Ruwvoer bepalend voor fosfaatoverschot

Gerard Abbink van BLGG AgroXpertus: 'Voorjaarskuilen hebben doorgaans een lager fosforgehalte dan najaarskuilen' - special Koe en voer
Grassnedes ouder maaien, kritisch kijken naar de inkoop van krachtvoeders en per perceel de bemestingsgift doseren. Het zijn maatregelen om de fosfaatuitstoot op het bedrijf fors terug te dringen.

Fosfaatreductie op stoom

Melkveehouderij moet aanpak via voerspoor serieus nemen om ingrijpen overheid te voorkomen, diervoedersector neemt zijn verantwoordelijkheid - special Koe en voer
Het is vijf voor twaalf voor de Nederlandse melkveehouderij. Als het niet lukt om de aanvoer van fosfor via veevoer met 10 procent te reduceren, staat verlenging van de derogatie op het spel.

Uitlaatgassen van de koe

Speciaal krachtvoer reduceert methaanuitstoot tien tot vijftien procent
De Nederlandse overheid wil de emissie van broeikasgassen van 1990 met 30% in 2020 hebben teruggebracht. Wat kan de veehouderij doen om de uitstoot van broeikasgassen verder terug te dringen?

Nieuws

De fosfaatuitscheiding door Nederlandse veebedrijven is in 2011 gedaald met 8 miljoen kilogram naar een niveau van 171 miljoen kilogram. Dat is 2 miljoen kilogram onder het wettelijke Europese fosfaatplafond.

Fosforgehalte in voer moet tussen 2011 en 2013 met 10 miljoen kilogram afnemen

Nieuws

Een eerste scan laat zien dat de emissie van broeikasgassen in 2009 op de zestien Koeien & Kansen-bedrijven veel lager is dan in het referentiejaar 1990.

Reductie van broeikasgassen onder andere mogelijk door betere benutting van voer

Nieuws

Met de broeikasgaswijzer kunnen melkveehouders op internet nagaan hoeveel broeikasgassen ze produceren.

right