Sitemenu

dinsdag 13 september 2022
left
content-main

recombinant dna

Moderne toepassingen van biotechnologie in de rundveehouderij

Er is ingegaan op de belangrijkste toepassingen zoals: genetic mapping; rekombinant-DN -techniek; hybridoma-techniek en de in vitro fertilisatie. Verder is ingegaan op de taken van Embrytec b.v.

Manipulatie van genen en embryotransplantatie

Zeer verschillende zaken
De verschillen tussen genenmanipulatie en embryotransplantatie worden besproken, waarbij de huidige stand van zaken bij beide technieken aan de orde komt

Zwartbontfokkerij in biotechnologisch tijdperk op kruispunt van wegen

De invloed van de Holsteins tijdens de laatste decennia is weergegeven. Daarnaast is ingegaan op de veranderingen als gevolg van superheffing en biotechnologische ontwikkelingen.

Natuur laat zich slechts stapje voor stapje manipuleren

Op een symposium in Leeuwarden werd aandacht geschonken aan allerlei nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de rundveefokkerij.

Biotech op boodschappenlijst

Etikettering moet keuzevrijheid garanderen
Een zegsman van de stichting Consument en Biotechnologie geeft zijn mening over genetisch gemanipuleerde gewassen en levensmiddelen en de betekenis van de stichting daarbij

Is etische teorie [ethische theorie] toepasbaar op de dierlijke biotechnologie?

Interview met een onderzoeker aan het Instituut voor Teologische Biologie van de RU Leiden, waarin discussiepunten worden aangedragen. Centraal hierbij staat de "instrumentalisering van dieren".

Nieuwe metode van embryoseksen geeft vrijwel zekerheid: een koekalf of een stierkalf

Beschrijving van de "PCR-polymerase kettingreactie-methode" voor geslachtsbepaling, die voor Nederland via bemiddeling beschikbaar is, met vermelding van de mate van betrouwbaarheid
right