Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main

rassenlijsten

Rassenlijst als richtsnoer

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek geeft onafhankelijke informatie over rassen - gesponsorde serie Ruwvoermanagement. Deel 2: Rassenlijst als richtsnoer
De aanbevelende rassenlijst biedt objectieve cijfers over de potentie van grasrassen. De verschillen zijn aanzienlijk.

Gras wordt steeds beter

Drogestofopbrengst rassenlijstsortiment stijgt jaarlijks half procent - gesponsord artikel Techniek
Melkveebedrijven mogen weer groeien, mits dit grondgebonden gebeurt met een efficiënte mestbenutting. De veredeling van gras draagt daaraan bij, stelt onderzoeker Jan Rinze van der Schoot .

Grasduinen in de rassenlijst

Grond en gebruik bepalen keuze uit royaal aanbod van graszaadmengels - special: Grasland
Een aantal punten betreffende bedrijfsomstandigheden die de keuze van het graszaadmengsel kan bepalen

Bij graslandvernieuwing loont serieuze selektie van mengsel de moeite

Tabel met een overzicht van graszaadmengsels van Engels raaigras. Weergegeven zijn vrijwel alle leveranciers met de samenstelling en de kwaliteit van hun voornaamste mengsels

Maismeningen

Diverse maisleveranciers wordt naar hun mening gevraagd omtrent de toepasbaarheid in de praktijk van de kenmerken, zoals ze in de 70e Rassenlijst van landbouwgewassen betreffende snijmaisrassen staan

Zetmeelrijke mais past in modern rantsoen

Er bestaat een groeiende belangstelling voor vermelding van de zetmeelwaarde in de rassenlijst voor mais

Tetra's winnen terrein

Belangstelling voor klaver neemt toe
De diploide rassen zijn de afgelopen tien jaar sterk verbeterd, maar de tetraploiden hebben nog een grotere vooruitgang geboekt, zoals uit onderzoek blijkt.

Rassenkeuze in breder perspectief

Ieder melkveehouderijbedrijf zaait zijn eigen maisras
Een bezinning op de snijmaisrassen op de nieuwe rassenlijst voor de melkveehouders
right