Sitemenu

zondag 20 juni 2021
left
content-main

rassen (dieren)

Waar liggen de grenzen?

Genetische winst op productie hoeft balans niet te verstoren
Door de gemiddelde fokwaarde exterieur, de gemiddelde fokwaarde uiergezondheid en de gemiddelde fokwaarde tussenkalftijd over de jaren 1982-1995 na te gaan heeft men getracht er achter te komen of er

Mikken op Japanse markt

Exterieur voor eiwit bij Clover-Mist
Reportage van een fokbedrijf in Wisconsin, waar het exterieur voorop staat als selectie-criterium

Basisaanpassing

3 artikelen met de titels: Produktiekenmerken; Exterieur; Gebruikskenmerken. Hierin komen de achtergronden omtrent verschuivingen en aanpassingen in de fokwaarden aan de orde

Vleesvee zakelijk bekeken

Uniform keuringsrapport brengt lijn in vleesveefokkerij
2 vleesvee-inspecteurs aan het woord over onderdelen en het belang van een uniform keuringsrapport

Agatha's verspreiden talentvolle genen onder zwart en rood

De Agathafamilie van de Woudhoeve in Oostblokker bewijst haar genetische aanleg op verschillende fronten. Al geruime tijd staan de nazaten van Agatha 84 in de belangstelling van vele KI-verenigingen

Mooie Marker zet trend

Exterieurstier knabbelt verder aan Inet-cultuur
Aandacht voor de kwaliteiten van Southland Marker met een exterieurvererving van 118, een fokstier uit de vermaarde Amerikaanse Sweetfamilie

MRIJ en rood eigen basis

MRIJ-basis gerealiseerd, roodbontbasis gemoderniseerd
De huidige definitie van roodbontbasis sluit niet meer aan bij de moderne fokdoelen.
right