Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main

quotum

Nieuws

De Nederlandse melkveehouders hebben in het afgelopen quotumjaar ruim 59 miljoen kg meer melk aan de zuivelfabrieken afgeleverd dan het door de EU vastgestelde quotum.

De superheffing voor Nederland over het afgelopen quotumjaar is 16,4 miljoen euro

Nieuws

In het julinummer van Veeteelt vindt de aftrap plaats van het project Melkweg 2020.

Melkweg 2020 volgt vanaf half juli zes melkveehouders op weg naar 2020

Nieuws

In België is het volume van de melkleveringen in vier jaar met bijna tien procent gestegen. Daarmee is het land koploper in de EU als het gaat om groei van de melkaanvoer.

Het gemiddelde melkveebedrijf in België is in vier jaar tijd 36 procent groter geworden

Nieuws

Melkveehouders die in het afgelopen quotumjaar 2010-2011 te veel melk hebben geleverd aan de zuivelfabrieken, moeten in totaal 38,7 miljoen euro boete betalen.

Melkveehouders overschreden in 2010-2011 het quotum met 139 miljoen kg melk

Nieuws

Als in 2015 de melkquotering en de varkens- en pluimveerechten vervallen, kan de melkveehouderij het meest van de nieuwe situatie profiteren.

Melkveesector kan na 2015 twintig procent groeien

Nieuws

Vlaamse melkveehouders die intekenden op het melkquotumfonds, ontvangen 2549 liter melkquotum met een referentievetgehalte van 37,98 gram per liter.

Jonge starters ontvangen vier keer meer melkquotum dan hun oudere collega's

Nieuws

Uit de door het Productschap Zuivel geregistreerde melkontvangst tussen 1 april en 31 november 2010 is op te maken dat een forse overschrijding van het melkquotum dreigt.

De Nederlandse melkveehouders leverden tot nu toe 2,8 procent meer melk af dan vorig jaar

Nieuws

In het Zwitserse parlement is met een grote meerderheid een motie aangenomen voor een nieuwe vorm van sturing van de melkproductie.

Geen nieuw quotumsysteem, maar wellicht wel weer productiesturing in Zwitserland

Nieuws

Belgische melkveehouders leverden in de eerste vier maanden van het quotumjaar 31 miljoen liter (3,1 procent) meer melk dan in dezelfde periode vorig jaar.

Belgische melkveehouders melken 5 miljoen liter boven quotum in eerste kwartaal

Nieuws

Nederlands quotum blijft in trek

13-08-2010  · 4 reacties

Nederlandse veehouders blijven investeren in melkquotum. Vooral leasemelk blijft populair zo blijkt uit de cijfers van het Productschap Zuivel over het eerste half jaar van 2010.

Einde melkquotumtijdperk weerhoudt Nederlanse veehouders niet om te investeren in melkquota
right