Sitemenu

zaterdag 27 februari 2021
left
content-main

quota's

Met dank aan het quotum

Bedrijfsadviseur Christien Ondersteijn: "Quotering slecht voor ondernemerschap"
Tijdens de vakbeurs in Hardenberg kregen 4 sprekers een plaats op het podium tijdens het symposium 'Met dank aan het quotum' om hun visie te delen met de aanwezige melkveehouders.

Groei in Zweden

Peter Krijger: "Zolang het quotum bestaat hebben wij eroverheen gemolken"
In Zweden timmert de familie Krijger hard aan de weg om een inkomen voor 3 gezinnen uit het melkveebedrijf te halen.

Groot denken in vrije markt

Doug Nelson gaat van stamboek via commercïele fokkerij naar een elitestal
Een gesprek met een Amerikaanse veehouder die 5 jaar geleden een showstal bouwde en nakomelingen kocht uit de beste koefamilies in de VS.

Financiën op de eerste plaats

Jan Ketelaars: "Puur financieel was de verkoop van 1 miljoen kg quotum een goede beslissing" - 25 jaar Veeteelt

Geleidelijk af van quotum

Landbouweconoom Martin van Driel: "Quotum is geen doel op zich"
Met 2015 in het vooruitzicht komt ook de afschaffing van de melkquota steeds dichterbij.

Wennen aan vrije zuivelmarkt

Siem-Jan Schenk: ‘Quotumbehoud is geen optie’ - 25 jaar Veeteelt
Helemaal vreemd zijn Kees Wantenaar, Eddy Leloup en Siem-Jan Schenk niet voor elkaar. Hun nauwe betrokkenheid met de zuivelwereld bindt de drie zuivelspecialisten over de grenzen heen.

Onbegrijpelijke quotumhonger

Waarschuwende adviseurs kunnen de vraag naar quotum niet stoppen
Onbegrijpelijk noemt Andries-Jan de Boer van Accon-AVM de huidige drukte op de quotummarkt. De jaarlijkse kosten voor rente en aflossing bij de aanschaf van quotum bedragen al 16 cent per kg melk.

Voorsorteren op tijdperk zonder quotum

Siem-Jan Schenk: "Het is tijd voor een strategie, waarbij veehouders minder afhankelijk zijn van vaste kosten" - special Mondiaal melken
Melkveehouders moeten zich klaarmaken voor een periode zonder superheffing, stelt Rabobankdirecteur Wim Thus. Dat betekent koersen op een bedrijfsopzet, die minder kwetsbaar is voor prijsfluctuaties.

Verdubbeling door strakke structuur

Alice van Gosliga: 'Door de huidige melkprijs kunnen we minder ver vooruitkijken'
In tien jaar tijd is het bedrijf van familie Van Gosliga verdubbeld naar 2,17 miljoen kg quotum. De behoefte aan uitdaging en de vaste werkstructuur maakten dit mogelijk.
right