Sitemenu

zaterdag 27 februari 2021
left
content-main

quota's

Groei naar tweemansbedrijf

Theo Bunnik: "Al ons geld gaat op aan melkquotum" - bedrijfsgrootte 90-150 koeien [: kerst special]: Veehouders van formaat
Sinds de zoon steeds meer op het bedrijf werkt richt dit melkveebedrijf (110 melkkoeien) zich op groei, met een productiestijging van 8.000 naar 10.000 l in 6 jaar tot gevolg

'We willen iets voorop lopen'

Familie Te Wierik koopt elk jaar 75.000 kilo melkquotum bij
Bedrijfsreportage uit Denemarken (in 1995 vanuit Nederland geëmigreerd) van een melkveebedrijf dat groeide van 250.000 kg melkquotum naar een miljoen.

Marktgericht en gecertificeerd

Vlaamse veehouders maken kennis met Nederlandse opvatting over zuivelbeleid
Op een symposium in Vlaanderen, waar door Belgen en Nederlanders uit de melkveehouderij van gedachten werd gewisseld, werd o.a. het Vlaamse quotumbeleid bekritiseerd

Voorstel Vlaams melkquotumbeleid

Melkveehouders aan het woord over de aankomende versoepeling van de quotummobiliteit in Vlaanderen
Volgens een nieuw voorstel kunnen Vlaamse bedrijven binnenkort misschien opnieuw vrij investeren in melkquotum. 5 Vlaamse veehouders werden naar hun mening hierover gevraagd

Nieuwe EU-landen passen zich aan

Lidstaten werken hard aan invoering melkquotering
Per 1 mei 2004 maken 10 nieuwe lidstaten deel uit van de Europese Unie. Wat verandert er voor melkveehouders in die landen?

Omgaan met quotum

Vernieuwd Vlaams quotumsysteem onder de loep
Verslag van een studiedag over de hernieuwde quotummobiliteit

Melkquotum, last of lust?

Veeteelt-onderzoek: ondanks hoge quotumkosten blijft investeren in melkquotum favoriet
Bespreking van de resultaten van een onderzoek onder 350 Nederlandse en 150 Vlaamse melkveehouders over het melkquotumsysteem en over eigen investeringsvoorkeuren.

Geen slogantaal meer

Boerenbondadviseur rundveehouderij Eddy Leloup: 'Groei plaatsen binnen zekere realiteitszin'
In een interview laat de Boerenbondadviseur blijken dat het vernieuwde Vlaamse quotumsysteem nog voldoende ruimte zal bieden voor individueel ondernemerschap

Optimum bij 130 melkkoeien

LEI-specialisten zien na quotering nog ruimte om meer te melken in Nederland
Tussen de 10 procent beste en de 10 procent slechtste melkveebedrijven zit volgens het LEI een verschil in gezinsinkomen van 140.000 euro.

Melkquotum 'cashen'?

René van Bakel: "Nu melkquotum verkopen is niet speculeren, maar ondernemen"
Een situatie doet zich thans voor dat de huidige hoge melkquotumprijzen voor veel veehouders een reden is om een pas op de plaats te maken in bedrijfsontwikkeling.
right