Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main

q-koorts

Q-koorts in onderzoek

Veroorzaker Q-koorts op 50 procent Nederlandse rundveebedrijven te vinden
Q-koorts is alomtegenwoordig in het nieuws. De ziekte is vooral in verband gebracht met de geitenhouderij. Bij de helft van de rundveebedrijven komen antistoffen voor.

Nieuws

LTO Nederland vindt dat de humane en de dierlijke gezondheidszorg te ver uit elkaar liggen. Bovendien zijn ze te zeer versnipperd en opereren ze los van elkaar. LTO pleit dan ook voor een zoönosencentrum.

Nauwer samenwerken in de strijd tegen zoönosen
right