Sitemenu

maandag 4 juli 2022
left
content-main

public relations

Met burgers de boer op

Campagnes hebben beperkt effect op kijk van de burger op de melkveehouderij
Campagnes en informatieverstrekking zijn eenrichtingsverkeer en kunnen de kijk van de burger op de melkveehouderij zelfs averechts beïnvloeden.

NRM 2002

Presentatie
In verband met de NRM 2002 geven 7 melkveehouders hun visie weer t.a.v. presentatie van koe, veestapel of bedrijf

Nederlandse koe wereldwijd

Fokko Tolsma: 'Met alleen een verhaal overtuig je niet'
De melkveehouderijadviseur voor exportorganisatie Veepro aan het woord over zijn pr-activiteiten voor de Nederlandse koe

Voor een positief imago

Schoonste boerin Hilde De Sutter: "Boeren hebben een boodschap uit te dragen"
Hilde De Sutter was al boerin en lerares, maar is sinds kort ook tot Vlaanderens Schoonste Boerin uitgeroepen. Zij wil hiermee via het uitdragen van haar visie o.a.

Presentatie agrarische bedrijven

Met Klazien Tuten en Antoinet Looman langs het tuinpad van Overijssel
Om de landbouw te promoten startte de PR-afdeling van de GLTO in Salland met de wandelroute 'Langs het tuinpad van Overijssel'.

Fokkerij in beeld

3 artikelen over hoe de rundveefokkerij haar handelswaar in beeld brengt of hoort te brengen: een exporteur geeft zijn mening omtrent de aandachtspunten bij de presentatie van fokvee, een alfabetisch

'Wees ook trots op rundvlees'

Prijzen van rundvlees blijven tot zomer 2002 volgens Siem Korver op dit lage niveau
Een vraaggesprek met de divisie-directeur rundvlees van Dumeco omtrent het promoten van rundvlees

Koeien knallen met katapult

Marina Geuens: 'Deelnemers moeten echte rantsoenberekening uitvoeren' - boeren in beeld
Luc Nouwen en Marina Geuens melken 65 melkkoeien in het Belgische Balen.
right