Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main

projecten

Ondernemen met natuur in opkomst

Projectleider CLM Wim Dijkman: ‘Het taboe dat aan natuur niet verdiend mag worden is verdwenen’
Boer zijn en natuur beheren. In de kerstspecial ‘De boer als natuurondernemer’ komen vier boeren aan het woord over die dubbelrol.

Van risicovol naar risicoloos

Joost de Veer: "Een systeem om zo veilig mogelijk melk te produceren"
Na het uiteenvallen van KKM ontwikkelden veehouders in de noordelijke provincies op initiatief van NLTO een eigen systeem via het project 'Kwaliteitsmanagement Melkveehouderij'.

Nieuws

In 2009 en 2010 investeert minister Gerda Verburg 50 miljoen euro extra in duurzame ontwikkeling van de landbouw. Dit is de uitwerking van de maatregelen die het kabinet heeft genomen om de economie op korte termijn te stimuleren.
Verburg stelt in 2009 en 2010 20 miljoen euro extra beschikbaar als impuls voor de uitvoering van de nota 'duurzame veehouderij'

Nieuws

Johan van den Berg gaat met ingang van 15 mei 2007 aan de slag als directeur van Veepro Holland.
Johan van den Berg, nieuwe directeur Veepro Holland
right