Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main

programma's

Herijking CRV- fokprogramma

Verzamelen DNA-profielen van koeien nieuwe stap in fokkerij met genomic selection
De voorselectie van stieren met genoomfokwaarden wordt driemaal zo streng in het CRV-fokprogramma.

Fokkerij per computer

Paringsprogramma's via computer steeds nuttiger bij verkleinen kans op inteelt en erfelijke gebreken
Vier in Nederland gebruikte paringsprogramma's tegen het licht gehouden.
right