Sitemenu

donderdag 7 juli 2022
left
content-main

proefstations

IBR, para, BVD,...

Goed kalvermanagement noodzaak om besmetting halt toe te roepen
Situatieschets omtrent de besmettelijke kalverziekten op de proefbedrijven

Meer uit melk

De trend
In 3 artikelen komen de trends naar voren in wat de consument vraagt en kan krijgen aan zuivelprodukten, en waarin het hoofd marktonderzoek van het Nederlands Zuivelbureau, de directeur van 't NIZO en

Prijs schoon grondwater

Milieumaatregelen kosten De Marke zes cent per kg melk
Gekeken is naar de verandering van het nettobedrijfsresultaat bij het treffen van verschillende milieumaatregelen

Veel tegenslag

Kostprijs hightechbedrijf stijgt fors naar 41 eurocent in 2001
De kostprijs van 2001 en van 2000 van een kg melk op het hightechbedrijf wordt vergeleken met die van een groep praktijkbedrijven om te achterhalen, waarom de beoogde 34 eurocent niet is gehaald

Van serum tot MKZ

Gedegen boek legt een eeuw diergeneeskundig onderzoek bloot
Weergave van de inhoud van het gedenkboek 'Strenge wetenschappelijkheid en practische zin : een eeuw Nederlands centraal veterinair instituut' over de geschiedenis van dit instituut en zijn invloedrij

Koecomfort centraal bij huisvesting

Koeborstel levert niet alleen koecomfort, maar ook arbeidsbesparing - serie Hightech-/lagekostenbedrijven. Deel 1: Huisvesting
Voorjaar 2007 sluiten het lagekostenbedrijf en het hightechbedrijf van ASG na 8 jaar onderzoek hun deuren. De vraag is wat de bevindingen van de bedrijfsleiders zijn.
right