Sitemenu

woensdag 21 september 2022
left
content-main

proefboerderijen

Roosteruitvoering?

Klauwgezondheid op staal vergelijkbaar met beton
Door de roosterbalk smaller te maken is een grotere mestdoorlaat mogelijk. Dit kan alleen met andere meterialen, zoals staal.

Koeien op De Marke

Gezondheid en vruchtbaarheid onder druk
Voor proefbedrijf De Marke zijn de resultaten van de ziekteregistratie over jaren 1993 t/m '99 vergeleken met die van de andere proefbedrijven van het Praktijkonderzoek Veehouderij

Nieuwe proefboerderij

Landbouw als partner van water en natuur
Attendering op de bouw van een nieuwe proefboerderij bij Leeuwarden gericht op de integratie van landbouw, waterbeheer en natuur

'Biologisch is kennisintensief'

Muller en Koopman, gaande en komende bedrijfsleider op praktijkcentrum Aver Heino
Een tweegesprek met de oude bedrijfsleider en z'n nieuwe opvolger over de toekomst van het praktijkcentrum

In dertig jaar minus zestig procent

Niet productieniveau maar omvang was indicator voor toekomstkansen van Minderhoudbedrijven
Een Wagenings onderzoeker ging de bedrijfsontwikkeling van de 240 melkveebedrijven na, die 30 jaar geleden aan een proef op de Minderhoudhoeve meededen

Toekomst in vreemde hand

Waiboerhoeve besteedt jongveeopfok uit en specialiseert zich op melken - special Jongveeopfok
De bedrijfsleider van de Waiboerhoeve geeft uitleg over de stap om de jongveeopfok uit te besteden

Eerst zakelijk, dan vertrouwen

"Een verschil van mening spreken we naar elkaar uit, niet naar anderen" - special Jongveeopfok
Jan Bloemert van de Waiboerhoeve en opfokker Lammert Hendriksen kenden elkaar amper toen ze een samenwerking op het vlak van jongveeopfok onderzochten. Beiden schetsen hun eerste ervaringen

Fokkerij werkt

Goede vruchtbaarheid veestapel lagekostenbedrijf
Een evaluatie van de verbeteringen na de overstap in 2003, toen de veestapel van het lagekostenbedrijf werd vervangen door voor de helft Montbéliardes en voor de helft Holsteins van de Waiboerhoeve

Nieuw mestbeleid

Geen problemen met gebruiksnormen op lagekostenbedrijf
De betekenis van het nieuwe mestbeleid is wat betreft de stikstofruimte voor het lagekostenbedrijf uitgerekend
right