Sitemenu

zaterdag 30 mei 2020
left
content-main

productiviteit

Matadors in de melkstal

Marian 88 geeft haar productievermogen door aan nageslacht
De stamboom van de roodbonte Marian 88 (en Marian 71)

Barriere 8000 kg geslecht

Productiecijfers: forse toename melkdagen, roodbontprovincies in plus
Een overzicht van het melkcontrolejaar 1997-'98 met een overzicht van de provinciegemiddelden, de top-25 van bedrijven met minimaal 10 officiele lactaties, en de top-5 per provincie

Rood compenseert verlies zwart

Nederlandse melkkoeien produceren in 1998-'99 een fractie meer dan in het jaar daarvoor
Cijfers van het melkcontrolejaar 1 sept. 1998 - 31 aug. 1999

Met 90 koeien concurrerend

Zwitserland hoogste melkprijs en Nieuw-Zeeland laagste kostprijs blijkt uit internationale vergelijking
Een vergelijking van het ondernemersinkomen op melkveebedrijven in verschillende landen met vermelding van het aantal melkkoeien, waarbij Nederlandse melkveebedrijven in 3 uitvoeringen worden weergege

Veel grotere koppels

In 1999 niet voorzien dat bedrijven in omvang zo snel zouden groeien
In 1999 heeft CR Delta voorspellingen gemaakt voor de ontwikkeling van het aantal bedrijven en dieren in Nederland.

Wel investeren, niet emigreren

Zes Nederlandse investeerders bouwen nieuwe stal voor 400 koeien in Rusland
In 2004 kochten 6 Nederlandse investeerders zich met 150.000 euro in bij een Russisch melkveebedrijf.

Nieuws

CRV heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Moskovskoye, de grootste Russische ki-organisatie en gestationeerd in Moskou.
right