Sitemenu

vrijdag 23 september 2022
left
content-main

productiviteit

Fokkersvreugde en cijferijver

Jan en Liesbeth Hermanussen: 'fokkerij onderdeel totale bedrijf'
Een bedrijfsreportage van een melkveehouderij met roodbontvee

Inhaalrace Nederland suksesvol

Hoge registratiegraad geeft massale winst
Vergelijking van de achtergronden van de melkproduktiestijgingen in Nederland, Canada en de VS sinds 1980

Winst fokkerij en management

Ontwikkeling Nederlandse veestapel en produktie in 20 jaar
Een overzicht van de omvang en het produktieniveau van de Nederlandse rundveestapel vanaf 1975. De gegevens zijn van alle koeien uit de melkcontrole en hebben betrekking op de 305-dagenproduktie.

Het is vijf voor twaalf

Financiele nood dreigt voor veel Amerikaanse melkveehouders
Een schets van de situatie in de Amerikaanse melkveehouderij, die niet zo rooskleurig is

Vleesmarkt vraagt flexibiliteit

Strijd tussen gewicht en kwaliteit aktueel
Aan de hand van een discussie tussen zegslieden van de diverse onderdelen van de vleesproduktiesector komen de trends in deze sector naar voren

Bedrijfsvoering op hoogproduktieve melkveebedrijven (3)

Resultaten van een enquete onder 20 zeer hoogproduktieve melkveebedrijven, waarbij wordt ingegaan op fokkerij, gezondheid en vruchtbaarheid van de veestapel, en perspectieven voor de veehouders

Martha met pensioen

Silverdochter van 20 jaar gaf al meer dan 150.000 liter en produceert nog rustig door
Met een totale melkproductie van meer dan 150.000 l produceert een bejaarde koe nog steeds dagelijks 10 l melk
right