Sitemenu

donderdag 4 maart 2021
left
content-main

productiekosten

Beregenen Op Maat

Besparing van 15 procent grondwater blijkt mogelijk
Toelichting op een besparingsinitiatief op grondwatergebruik voor veebedrijven

Eerst plannen, dan maaien

Grens uitbesteden voederwinning voor ene boer bij 400.000, voor andere bij 800.000 liter melk - special: Ruwvoer
Over het wel of niet in eigen beheer uitvoeren van de voederwinning worden 3 artikelen besteed: een DLV-adviseur, een loonwerker en een veehouder met mechanisatie in eigen beheer geven ieder hun visie

Grenzen aan voerkosten

Merendeel van de bedrijven beschikt nog over te weinig kengetallen over gezondheid en vruchtbaarheid
Een aantal deskundigen wordt gevraagd naar hun meningen t.a.v. mogelijkheden tot voerkostenverlaging

Kostprijs onder druk

Lagekostenbedrijf presteert goed, ondanks stijging kostprijs
Vergelijking van de opbouw van de kostprijs van het melkvee-lagekostenbedrijf in 2000 met die van een groep vergelijkbare praktijkbedrijven op kleigrond voor het boekjaar 1999-2000

Melken voor 38 cent per liter

Jan en Joke Reekers werken in Nieuw-Zeeland met extreem lage kosten
In Nieuw-Zeeland werd via 'share milken" met succes een eigen melkveebedrijf opgebouwd.

Marges in mechanisatie

Nauwelijks saldoverschillen tussen 'mechanisatieboer' en 'koeienboer' - special: Koe en mechanisatie
ABAB-accountants analyseerden jaarcijfers van 603 melkveehouders om uit te zoeken of er verschillen te vinden waren in het uiteindelijke saldo van veehouders die vrijwel al het mechanisatiewerk in eig

Eindnormen gehaald

Lagekostenbedrijf ook goed voor milieu
De Minas-eindnormen zijn ook belangrijk voor het lagekostenbedrijf, zoals mag blijken uit het feit dat hier deze eindnormen zijn gehaald over 1999, 2000 en 2001

Duur uitmesten

Kostprijs te hoog, maar toch winst voor lagekostenbedrijf
De kostprijs voor 1 kg melk voor 2001 werd op het lagekostenbedrijf in Lelystad vergeleken met die van 2000 en van groep LEI van 2000-'01
right