Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main

productiekosten

Boeren met kwotum: produktiestijging heeft nog steeds zin

Voor het inschatten van de effecten van produktiestijging per koe moet onderscheid gemaakt worden tussen zelfvoorzienende bedrijven en de niet zelfvoorzienende, alsmede de invloed van verandering van

Kosten van Neospora

Voortijdige afvoer vormt grootste schadepost van Neospora
Resultaten van een eerste onderzoek naar de bedrijfseconomische schade ten gevolge van Neospora op Nederlandse melkveebedrijven

Preventie werkt

Dierenartskosten niet hoger door scherp mineralenmanagement
De Koeien-en-kansenbedrijven onderscheiden zich van doorsnee veebedrijven, doordat men hier een scherp mineralenmanagement voert. De afgelopen 3 jaar zijn op de Koeien-en-kansenbedrijven o.a.

Beregenen op Maat

Beheersing van vocht en financien
Het economische voordeel van dit waterbesparingsproject, uitgevoerd in Noord-Brabant en Limburg

Kg melk voor 74 cent

Lagekostenbedrijf presteert ook in 1999 goed
Getoond wordt hoe de melkkostprijs in 1999 is opgebouwd en hoe deze is in vergelijking met praktijkbedrijven

Vier jaar hightech

PV-systeembedrijf wil vrijwillig koeverkeer en structuurrijker voer
Stil wordt gestaan bij de doelstellingen nu de financiering rond is voor nog eens 4 jaar PV-hightechbedrijf

Kansrijk en kwetsbaar

Lagere kostprijs door meer melk op hightechbedrijf in 2003
Het hightechbedrijf van de Waiboerhoeve realiseerde in 2003 een kostprijs van 34,7 cent per kg geleverde melk. Deze kostprijs is bijna 3,5 cent lager dan in 2002.

Voerkosten als resultaat

Lagekostenbedrijf ziet 16 kilo krachtvoer per 100 kilo meetmelk als minimum - saldoserie: Voerkosten
De inspanningen van het lagekostenbedrijf worden gevolgd om de voerkosten te verlagen, met name via het verminderen van de krachtvoergift

Hoge melkproduktie vereist meer zorg voor de gezondheid van de koe

Aan de hand van de resultaten van de Deeladministratie voor de Rundveehouderij over het boekjaar 1990/'91 en een LEI-model is gekeken naar het verband tussen ziektekosten en het produktieniveau van ve
right