Sitemenu

zondag 11 september 2022
left
content-main

prijsvorming

Quotumkosten nu afbouwen

Nederland produceert, zonder kosten quotum, tegen wereldmarktprijs - saldoserie: Quotumkosten
Een schets omtrent de situatie rond de hoge quotumprijzen in Nederland, terwijl die in het buitenland veel lager zijn. De vraag is hoe lang dit nog zo blijft

Kunstmest deint mee met aardgas

Globalisering maakt ook kunstmestprijzen volatiel, koppeling met energiekosten blijft bestaan - markt
De markt voor meststoffen is uiterst complex.

Schuld per kg melk bepaalt verschil in kritische melkprijs

Bedrijven met lage break-even-melkprijs hebben betere groeimogelijkheden
Wat zijn de oorzaken van een hoge break-even-melkprijs of kritieke melkprijs? Op zoek daarnaar analyseerden onderzoekers de resultaten van ruim vierhonderd melkveebedrijven.

Optimum bij 130 melkkoeien

LEI-specialisten zien na quotering nog ruimte om meer te melken in Nederland
Tussen de 10 procent beste en de 10 procent slechtste melkveebedrijven zit volgens het LEI een verschil in gezinsinkomen van 140.000 euro.

Man een man...

Roelof van den Berg: "Vaarzenexport belangrijk voor prijsvorming van vee in eigen land"
Door de grootschalige inzet van Belgisch-witblauwstieren door melkveehouders is het aanbod van exportvaarzen flink geslonken.

Nieuws

Graszaadprijzen blijven stijgen

31-05-2011  · 1 reactie

Door de aanhoudende droogte en de krappe voorraden van 2010 blijven de graszaadprijzen dit jaar hard stijgen.

Graszaadteler Innoseeds voorspelt dat graszaad de komende jaren schaars zal zijn

Nieuws

Belgische melkveehouders blokkeren sinds zondagavond 12 juli tien uur twee grensovergangen richting Frankrijk. De boeren kunnen zich niet vinden in het akkoord dat begin juli met de supermarkten werd afgesloten over de melkprijs.

Demonstrerende melkveehouders zijn het oneens over de met de supermarkten afgesproken melkprijs

Nieuws

Het LEI organiseert 22 juni een seminar over de prijsopbouw in de agrarische keten.

Hoe moet een boer omgaan met inkoopmacht van supermarkten?

Nieuws

De Belgische Boerenbond wijst de acties af van veehouders die in de nacht van donderdag op vrijdag een aantal distributiecentra hebben geblokkeerd.
right