Sitemenu

zondag 18 april 2021
left
content-main

prestatieniveau

Glamourboy blijkt funktioneel

Southwind stopt tijdperk van tengere en extreme verervers
Omtrent de waarde van topstier Southwind, een symbool van funktionaliteit in produktie en exterieur

Waar liggen de grenzen?

Genetische winst op productie hoeft balans niet te verstoren
Door de gemiddelde fokwaarde exterieur, de gemiddelde fokwaarde uiergezondheid en de gemiddelde fokwaarde tussenkalftijd over de jaren 1982-1995 na te gaan heeft men getracht er achter te komen of er

Basisaanpassing

3 artikelen met de titels: Produktiekenmerken; Exterieur; Gebruikskenmerken. Hierin komen de achtergronden omtrent verschuivingen en aanpassingen in de fokwaarden aan de orde

Agatha's verspreiden talentvolle genen onder zwart en rood

De Agathafamilie van de Woudhoeve in Oostblokker bewijst haar genetische aanleg op verschillende fronten. Al geruime tijd staan de nazaten van Agatha 84 in de belangstelling van vele KI-verenigingen

Buffetvoedering voert bewust

Melkcontrole en conditiescore bepalen individueel melkveerantsoen
De toepassing van buffetvoedering in de praktijk: op een Fries bedrijf krijgt iedere koe automatisch haar eigen portie krachtvoer en bijproducten op basis van productie en conditieverloop

Vererving conditiesscore stieren

Forse conditiescoreverschillen tussen dochter Lord Lily en Cash, Andries en Marty
Anderhalf jaar geleden startten de inspecteurs van CR Delta met het scoren van conditie tijdens de bedrijfsinspectie.

Eli uit de schaduw van Ebony

Amerikaanse Eltondochter bezorgt Rocky-Vufamilie nieuw perspectief
Jarenlang stond de familie van Rocky-Vu Rotate Exctasy Ebony in de schijnwerpers. Door uitblijvende successen in de mannelijke lijn ebde de belangstelling weg.

Vruchtbaarheid en conditie

Fokwaarde conditiescore goede voorspeller van genetische aanleg voor tussenkalftijd
Mogelijk geeft de fokwaarde voor conditiescore extra informatie voor het selecteren van hoog producerende koeien met eveneens een goede vruchtbaarheid.
right