Sitemenu

dinsdag 24 november 2020
left
content-main

prestatie-indexen

Stierenvruchtbaarheid

"Veehouders vragen heel weinig naar stieren met goede bevruchtingscijfers"
Verschillende zegslieden geven antwoord op vraag, waarom de cijfers voor vruchtbaarheid van fokstieren bij veel veehouders onbekend zijn, evenals de non-returncijfers van stieren

Dubbelop voor Claudia 31

Zwartbonte veelgeefsters voeren regelmatig terug op Sunny Boygenen
De overzichten van de landelijke Nederlandse toptien van zwartbontvaarzen over het boekjaar 2003-'04 en van de zwartbonte productietoppers per provincie naar economisch jaarresultaat

Flink wennen

Effect nieuwe DU-berekening op februaridraai is groot - fokwaarden
De veranderingen van de nieuwe stierindexen van februari ten gevolge van vernieuwingen in o.a. de DPS-formule worden hier aangegeven.

Melkersklassement op robuustheid?

Verkenning naar nieuwe kengetallen om bedrijven en koeien op duurzame productieprestatie te rangschikken
In 2003 worden bedrijven en koeien mogelijk niet langer gerangschikt op de productie per jaar. Hier een eerste verkenning naar nieuwe kengetallen in de richting van robuustheid en duurzaamheid

Jongensdroom Swamo

Nederlandse koefamilie Jans levert Swamostieren op in de indextop in Nieuw-Zeeland
Aandacht voor de koefamilie Jans uit Jans 71, waarvan de nazaat Swamo Jaro (Novalis x Jans 3) thans de Nieuw-Zeelandse indexlijst aanvoert

Oude generatie strijkt met de eer

Opnieuw geen hofleverancier in gezelschap hoogstproductieven
Presentatie van het klassement met de 24 beste Vlaamse topproducentes van roodbont over het boekjaar 2003-'04, met aan kop de 10-jarige Poos Hiltropdochter Janny met 1178 kg vet en eiwit

Dominante koefamilies

Marian 171 ondanks een tweeling toch koploper in productie-erelijst
Presentatie van de beste Nederlandse topproducentes van roodbont per provincie over het boekjaar 2003-'04

Gypsy Grand bevestigt succes

Inteelt op Chief Mark lag prestaties koefamilie niet in de weg
De successen van een Canadese koefamilie rond Braedale Gypsy Grand

Op zeven punten nieuw

De stierindexen van februari ondergaan ingrijpende veranderingen
Een overzicht van de wijzigingen voor de fokwaardepublicatie van stieren in februari 2005 voor Nederland en Vlaanderen

Olympic brengt nieuw vuur

Dekam-Pride Bellman Coral krijgt hernieuwde kans via kleinzoon Olympic
Via haar zonen slaagde de Amerikaanse Bellmandochter Dekam-Pride Bellman Coral er niet in een fokstier te leveren. Met kleinzoon Delta Olympic (Addison x Besne Buck) lukte dit wel.
right