Sitemenu

zondag 11 september 2022
left
content-main

politiek

Europa evalueert MKZ-strategie

Staat Nederland voor een kansloze missie op komend MKZ-congres in Brussel?
Op 12 en 13 december organiseert de Europese Commissie een MKZ-congres in Brussel.

Nieuws

Op de site van Melkweg 2020 staat een nieuwe film online. Hierin reageren politici van de provincie Drenthe op het plan van Berend Jan en Bouke Durk Wilms voor het oprichten van de Koe-Landerij met 1000 koeien.

Situatietekening Koe-Landerij met meerdere stallen in een parkachtig landschap

Nieuws

Het aantal melkveebedrijven met meer dan 250 koeien is in bijna tien jaar tijd verviervoudigd. Dat blijkt uit cijfers van de CBS-landbouwtelling die door Alterra zijn verwerkt.

In 2010 lag het aantal bedrijven met meer dan 250 koeien op ruim 150

Nieuws

De Partij voor de Dieren is gestart met een petitie om biologische producten vrij te stellen van btw.

PvdD wil biologische producten twee jaar btw-vrij

Nieuws

DDB stapt uit het zuivelbrede overleg dat door LTO is opgestart. DDB is van mening dat het overleg niets kan veranderen aan de lage melkprijs.

DDB: 'voorgestelde agenda LTO verandert niets aan de melkprijs'

Nieuws

Veehouders moeten zich voor 1 januari 2010 bij de Kamer van Koophandel hebben ingeschreven. Dit moet volgens de nieuwe wet op het Handelsregister. Deze is op 1 juli 2008 ingegaan.

Veehouders zijn verplicht zich voor 1 januari 2010 in het Handelsregister in te schrijven

Nieuws

Henk Prins treedt terug uit het bestuur van de Nederlandse Veeverbeteringsorganisatie (NVO). De voorzitter van KI Kampen kan zich niet verenigen met de opstelling van een aantal NVO-leden, van wie hij in het bestuur een van de vertegenwoordigers is.

Henk Prins trekt zich terug uit NVO-bestuur
right