Sitemenu

zaterdag 30 mei 2020
left
content-main

overstromingsgebieden

Waterberging

Wat zijn effecten als gras lange tijd onder water staat?
Om het overstromingsgevaar in te dammen zoeken waterschappen gebieden om in noodgeval het extra water te bergen. Graslanden komen daarvoor het meest in aanmerking.
right