Sitemenu

vrijdag 22 januari 2021
left
content-main

overijssel

Tweede carriere met Charolais

Gerrit-Jan en Hilda Esselink gooien bedrijfsvoering om voor zoogkoeien
Een echtpaar vond in de zoogkoeienhouderij een nieuwe uitdaging nadat het stopte met de melkveehouderij

Topmelkers gaan groter denken

Nieuwe uitdaging voor familie IJsseldijk is het melken van 800 koeien in Amerika
Het melkveebedrijf dat gedurende het afgelopen seizoen de hoogste melkproduktie in Nederland bereikte ziet in Amerika een nieuwe uitdaging voor een nieuwe start

Meer dan werken alleen

Harry Luitjes: "Met de melkrobot de factor arbeid overwonnen" - bedrijfsgrootte 65-90 koeien [: kerst special]: Veehouders van formaat
Op een familiebedrijf met melkvee (90 stuks) heeft men een 2-boxmelkrobot aangeschaft, waarmee men een bedrijfsontwikkeling naar 120 melkkoeien in 2010 hoopt te realiseren

Trouw aan MRIJ

Langemaatfokkerij van Lies en Frans Kienhuis staat voor maat en lengte
Het fokkerijbeleid op een Overijsselse MRIJ-stal

Van verplegen naar verzorgen

Roodbonte koeien van familie Steegink verruilen grupstal voor nieuwe comfortabele ligboxenstal
De laatste 5 jaar realiseerde de familie Steegink een verdubbeling van het melkquotum. Met de roodbonte veestapel en de nieuwe ligboxenstal ziet de familie nieuwe kansen

Mineraalstroom in balans

Stapsgewijs terugdringen van stikstofaanvoer bij familie Booijink - special bemesting
De bemestingsstrategie op een melkveebedrijf (70 melk- en kalfkoeien en 50 stuks jongvee) op zwavelarme leemzandgrond (40 ha, waarvan 10 ha maisland)

Voeren op gevoel

Vleesstierenhouder Henk Hekman mest bij voorkeur Piemontesekruislingen - special: Kalveropfok
De ervaringen van een vleesstierenhouder, die gemiddeld 350 stieren op stal heeft staan

Zeven generaties op rij

Truusjes van Jan en Tiny Winter uit Vriezenveen breiden snel uit
Op het bedrijf van de familie Winter lopen 7 generaties Truusjes, aangevoerd door een vitale stammoeder met de geboortedatum in september 1989

Albert J doet oude tijden herleven

Allround MRIJ-stier komt uit beroemde foklijnen van Bredenoord in Welsum
N.a.v. de kwaliteiten van MRIJ-stier Albert J komt ook de rest van zijn koefamilie ter sprake, waaronder een aantal Sneeuwwitjes

'Alles draait om voeropname'

Topmelker Schröder uit Geesteren bouwt nieuwe strostal voor betere start verse koeien
Naast de bestaande stal bouwde de familie Schröder (90 stuks melkvee en 70 stuks jongvee) eigenhandig een nieuwe melkput en een strostal, waarvan de afmetingen van de stroruimte 13 x 40 m bedragen
right