Sitemenu

dinsdag 19 januari 2021
left
content-main

overijssel

Iedere Oelhorstkoe is te koop

Koefamilies zorgen bij familie Luttikhedde voor hoge post omzet en aanwas
Op dit melkveebedrijf met fokkerij wordt o.a. de uitspraak genoteerd: "We selecteren op koeien die ruwvoer efficient kunnen omzetten in melk"

Donor of ontvangster

Lou Ettafamilie scoort op fokbedrijf Den Dogge van familie Beltman
Reportage van een Overijssels fokbedrijf met een constant jonge veestapel, want 9 van 10 aangekochte vaarzen verlaten na 1 jaar het bedrijf

Matadors in de melkstal

Marian 88 geeft haar productievermogen door aan nageslacht
De stamboom van de roodbonte Marian 88 (en Marian 71)

Halstermakke vlekjeskoeien

Bedrijf van familie Pakkert wordt opgesplitst door drukke weg
Het rustige roodbonte melkvee van een Overijssels bedrijf is al vroeg gewend om aan het halster mee te lopen. Het fokbeleid op dit bedrijf wordt uit de doeken gedaan

'Mensen willen zien wat ze eten'

Jan en Betsie Greftenhuis verkopen Limousinvlees in eigen winkel
Alles hebben ze zelf in de hand. Het fokken, het voeren en ook de verkoop van hun Limousinkoeien en -stieren. Kilo's rundvlees gaan er wekelijks over de toonbank van hun eigen slagerij op de boerderij

Streven naar duurzaamheid

Embryotransplantatie als basis van de Piemontesekudde
Reportage van een bedrijf met een Piemontese veestapel van 60 stuks, ruim 800 vleesvarkens en 90 rosevleeskalveren

Gek op baggerbont

Luxe blijft fokdoel van verbeterd - roodbontfokker Westerkamp
"Binnen het stamboek kiest men voor steeds groter vee met als gevolg dat luxe wordt ingeleverd", aldus een Overijsselse vleesveefokker, die deze visie zelf niet deelt

Investeren om te verbeteren

Matthieu Cox laat Luxemburgse koeien met totaal gemixt rantsoen knokken voor hun plekje
Boer worden in Nederland lukte niet, maar in Luxemburg kreeg een bedrijfsleider de kans een melkveebedrijf naar zijn hand te zetten en op een hoger plan te brengen
right