Sitemenu

dinsdag 19 januari 2021
left
content-main

overijssel

Presentatie agrarische bedrijven

Met Klazien Tuten en Antoinet Looman langs het tuinpad van Overijssel
Om de landbouw te promoten startte de PR-afdeling van de GLTO in Salland met de wandelroute 'Langs het tuinpad van Overijssel'.

Terug van weggeweest

Maatschap Lohuis na ruim twintig jaar opnieuw in Utrecht
Een MRIJ-melkveebedrijf in Twente is inmiddels een roodbont-HF-bedrijf geworden

Plus voor eiwit

Duitse Door heeft z'n wortels in de Overijsselse stal van Zandbelt
Doortje's Mars, een 100 procent MRIJ-stier met een dikke plus voor de eiwitvererving, is een van de meestgebruikte rode importstieren uit Duitsland.

Dalende importtrend gekeerd

Aandeel buitenlandse stieren weer op 9.5 procent
3 artikelen: weergave van de Nederlandse belangstelling voor importsperma van melk- en vleesvee; een kijkje op een Amerikaans fokbedrijf met een van de meest gebruikte importstieren voor Nederland; en

Stijgende lijn zet door

Jan Nijmeijer houdt veestapel bewust roodbont
Reportage van een Twents bedrijf, waar het exterieur en de productiecijfers de laatste jaren een opgaande lijn vertonen

Scherp vanaf de start

Van Rossum stoomt roodbonten volledig klaar voor productief leven
Een Overijsselse roodbontfokker met 10 Jubilantdochters aan 't woord over zijn vee en zijn bedrijf

Plafond nog niet bereikt

Hoge producties en lage kostprijs spil bij Kraaijeveld
Reportage van een Overijssels melkveebedrijf met 40 melkkoeien, waar 2 gezinnen met enige inspanning van leven

"Boeren is een leefwijze"

Bestuurder en PR-man Roorda ziet bedrijf als inspriratiebron
De veelzijdige bezigheden van een Overijsselse veehouder, PR-man voor de landbouw en voorzitter van RO Drenthe

Relor brengt variatie

Loverzoon geeft economiekoeien voor no-nonsenseboeren
Aandacht voor de kwaliteiten van de roodbonte zoon van de proefstiervader Etazon Loving Erk en Dictatormoeder Rebekka 180

[Iedere boer zijn eigen] mais

3 artikelen over mais: de 1e over afwegingen bij de keuze van maisrassen, de 2e over een veehouder-maisteler die geintegreerde onkruidbestrijding in z'n mais toepast, en de 3e over het belang van een
right