Sitemenu

vrijdag 22 januari 2021
left
content-main

overijssel

Overtuigd boer(in)

Alies Kottelenberg: "Je moet je als vrouw op een boerderij dubbel bewijzen"
Hendrik en Alies Kottelenberg in Markelo hebben de organisatie van de bedrijfsvoering op hun melkveebedrijf zodanig aangepast dat beiden hun verschillende bestuursfuncties kunnen blijven uitoefenen

'Gemaakt voor vaarzen, nu kalvermotel'

Verzamelcentrum in Zwolle met zeven afzonderlijke compartimenten voldoet aan strengste veterinaire eisen
Een kijkje in het nieuwe Animal Motel bij Zwolle als alternatief voor de gesloten veemarkten, waar wekelijks 2000 kalveren van eigenaar verwisselen

Bedreven in Blondefokkerij

Twentse fokker Jan Eggerink succesvol ondanks beperkt aantal Blondes
De Twentse stal telt 13 Blonde d'Aquitaines, maar op de nationale show van Blonde d'Aquitaines was de prijzenoogst groot

Tiener Christiaan Koers

Ondernemerschap lokt - 'Sinds we Jerseys hebben ben ik veel fanatieker op het bedrijf' [ - special]: Melken is van alle tijden
Een 19-jarige student aan de Hogere Agrarische School te Dronten geeft aan hoe hij over het eventueel overnemen van het ouderlijk bedrijf denkt (een melkveebedrijf met 60 koeien op 25 ha grond)

Pleitbezorgers voor MRIJ

Familie Nijzink: 'Hoog tijd dat het MRIJ-ras zich van zijn goede kant laat zien'
Reportage van een melkveebedrijf (circa 50 melkkoeien), waar de MRIJ-veestapel een hoge melkproductie en goede exterieurresultaten boekt

Koeien met karakter

Wim Schrijver: "Ideale robotkoe is op alle fronten een beetje de gemiddelde koe'
Het fokdoel van de familie Schrijver, fokkers van de Broekhuizenstieren, is al jarenlang gericht op productie. Stieren met Labelle-, Sunny boy- of Aerostarbloed hebben hierbij een streepje voor

"Overname is vooral communiceren"

Melkveehouder Dirk Bruins uit Dwingeloo kandidaat-voorzitter NAJK
Kennismaking met een jonge melkveehouder die meer aandacht wil voor ondernemerschap

Eén, twee, drie... negen

Truusje 46 krijgt achter-achter-achter-achter-achter-achterkleinzoon
9 generaties uit de koefamilie Truusje zijn op de foto gezet: 8 Truusjes, maar de laatste generatie bestond uit een stierkalf: Jati Win
right