Sitemenu

zondag 11 september 2022
left
content-main

opinies

Gras slappe hap door alle regen

Ieuwe Hofstede: "Bevangenheid een probleem op bedrijven die in juli slap gras voerden": special Grasland
Een aantal specialisten heeft men de vraag voorgelegd: Is uitsluitend grasvoeren wel zo gezond voor de moderne melkkoe?

Honger naar graan

Besluiten van Europees parlement over diermeel, braakregelingen ggo belangrijk voor toekomstige voerprijzen - special Voerprijzen
De voerprijzen zijn na een wereldwijd tegenvallende oogst in 2007 explosief gestegen. De vraag is of deze tegenvallende oogst de werkelijke oorzaak is. En is de prijsstijging structureel?

25 jaar koeienbloempjes

25 jaar Veeteelt
Vanaf de 1e editie in 1984 behoort Koeie(n)bloempjes tot de meest gelezen rubrieken van Veeteelt.

Tijd voor een Europese index

Johan van Arendonk: ‘Interbull bereikt zijn grenzen’ - 25 jaar Veeteelt
Amerika is dé standaard in de fokkerij, het testen van proefstieren heeft zijn langste tijd gehad en Interbull bereikt zijn grenzen.

Jonge melkveehouder is nog te groen

Melkveebedrijf opstarten vraagt nog altijd een tot anderhalf miljoen euro aan eigen vermogen - special Bedrijfsovername
Een aantal zegslieden geeft zijn mening over de situatie rond bedrijfsopvolging in de melkveehouderij, over de belangstelling en over de kansen

Nieuws

Een afkalfleeftijd van 24 maanden kan op een bedrijf met 30 pinken 3.200 euro aan voer- en mestafzetkosten besparen ten opzichte van een latere afkalfleeftijd.

Een latere afkalfleeftijd zorgt volgens Accon avm voor hogere opfokkosten

Nieuws

Veehouders die een stal (ver)bouwen, doen zichzelf en hun koeien tekort als ze niet serieus overwegen om zand als ligboxstrooisel te gebruiken.

Zand vormt volgens Jan Hulsen van Vetvice de meest comfortabele bodem voor de koe

Nieuws

Mortellaro is een probleem op bedrijven van veehouders die nét even te makkelijk zijn en te laat reageren op signalen van pijnlijke klauwen. Dat stelt rundveedierenarts Jan Hulsen van Vetvice.

Op bedrijven met Mortellaro-problemen zijn de klauwen vaak te nat en te smerig door mest, zo stelt Jan Hulsen.

Nieuws

Het aankopen van land is meer voor emotionele risicobeperking dan voor rendabele ruwvoerteelt, stelt Andries-Jan de Boer van Accon AVM.

Ruwvoeraankoop is goedkoper dan landaankoop

Nieuws

Specialisten poneren tweewekelijks hun mening op de nieuwe Veeteeltpagina Opinie.

Opinie specialisten: open voor discussie
right