Sitemenu

zaterdag 10 september 2022
left
content-main

opinies

Afhankelijkheid creëren

Willem Lugtenberg: 'Melkleverstop is een investering in betere marktposities'
Hij kan een coöperatief gedachtegoed niet rijmen met de opstelling van zuivelcoöperaties in zowel Nederland als Duitsland tijdens de leverstop dit voorjaar.

Ontrafeling van genen

Erfelijkheid vetzuursamenstelling verrassend hoog
Tijdens een studiedag van de Overkoepeling van Veeteeltstudieclubs Noord-Holland in Akersloot bleek dat hoogleraar Johan van Arendonk en CRV-manager Alfred de Vries veel voordelen zien in het toepasse

Meer melk in minder tijd

Lubbert van Dellen: "De gemiddelde melkveehouder maakt meer uren dan goed is voor zijn gezin"
De AcconAVM-adviseur Van Dellen beantwoordt vragen over hoe veehouders zich moeten voorbereiden op een quotumloos tijdperk, wat zijn mening is over schaalvergroting, over de sociale situatie van veeho

Wennen aan vrije zuivelmarkt

Siem-Jan Schenk: ‘Quotumbehoud is geen optie’ - 25 jaar Veeteelt
Helemaal vreemd zijn Kees Wantenaar, Eddy Leloup en Siem-Jan Schenk niet voor elkaar. Hun nauwe betrokkenheid met de zuivelwereld bindt de drie zuivelspecialisten over de grenzen heen.

Zonder boeren wordt het niks

25 jaar Veeteelt
Column van gastcolumnist en acteur Bram van der Vlugt. Hij is actief als ambassadeur van de stichting Gras en Wolken, die ijvert voor het behoud van het Groene Hart en een leefbaar platteland

Nut van genomics

Henk Buijs: "Geen ki-organisatie betaalt structureel zo veel voor de stieren"
Foktechnici van CRV, Alta en KI Samen gaven tijdens de HHH-discussieavond inzicht in de plaats die genomic selection in hun fokprogramma inneemt.

"Ken je vijand"

Dierenarts Peter Edmondson pleit voor bacteriologisch onderzoek - special Gezondheid
In Nederland mag het tankmelkcelgetal dan stabiliseren, wereldwijd neemt het toe.

Voorsorteren op tijdperk zonder quotum

Siem-Jan Schenk: "Het is tijd voor een strategie, waarbij veehouders minder afhankelijk zijn van vaste kosten" - special Mondiaal melken
Melkveehouders moeten zich klaarmaken voor een periode zonder superheffing, stelt Rabobankdirecteur Wim Thus. Dat betekent koersen op een bedrijfsopzet, die minder kwetsbaar is voor prijsfluctuaties.

Oorlog om melk

René van Bakel: "Is er een tekort aan melk dan kun je niet genoeg geld vragen"
Deskundigen geven uitleg omtrent wat de spotmarkt voor zuivel is, hoe groot haar omvang is en hoe de prijs tot stand komt. Melkveehouders geven hun mening over deze spotmarkt

"Ik ben altijd ondeugend geweest"

Fokkerij van Hidde Osinga aan de basis van bekende Nederlandse koefamilies
Hij was één van de Holsteinpioniers in Nederland. Inmiddels woont de 71-jarige Hidde Osinga weer in Amerika, waar hij zijn fokkerij-passie weer heeft opgepakt
right