Sitemenu

zondag 11 september 2022
left
content-main

opinies

Snelle kalveropfok snel ter discussie

Verzadiging door melk maakt vast voedsel minder aantrekkelijk
Verschillende deskundigen geven hun mening over het ideale rantsoen voor de jongste kalveren.

Wat is welzijn?

Wetenschappers en veehouders tijdens workshop in dialoog
Verslag van een workshop 'Boeren met welzijn', dat deel uitmaakt van het project 'Boeren met welzijn', dat als doel heeft om wetenschap en praktijk op één lijn te krijgen.

Optimum bij 130 melkkoeien

LEI-specialisten zien na quotering nog ruimte om meer te melken in Nederland
Tussen de 10 procent beste en de 10 procent slechtste melkveebedrijven zit volgens het LEI een verschil in gezinsinkomen van 140.000 euro.

Fijn of grof gehakseld?

Meningen van onderzoekers verdeeld over structuureffect van grof hakselen
Deskundigen geven hun zienswijze over de toepassing van verschillende haksellengtes voor mais en gras

Van wie is de horizon?

Per dag verdwijnt tien hectare open ruimte in Vlaanderen?
De mening van Frans Vera, landschapsecoloog Staatsbosbeheer aan Wageningen UR, en Johan Malcorps, voorzitter van de Antwerpse delegatie van de politieke partij Groen!, over de oprukkende stad in het l

Grenzen in fotografie

'cosmetisch ingrijpen' met behulp van computer bij koeportretten ter discussie
Het digitaal bewerken van de ruglijn van een koe op een foto via een computerprogramma burgert langzaam in. Wat kan, wat mag, waar ligt de grens, of is die al overschreden?.

Stallen slim inrichten

Veehouders zoeken naar evenwicht tussen comfort, arbeidsdruk en kostprijs - huisvesting & ethiek
Stalinrichters verwachten de komende 10 jaar een forse schaalvergroting naar gemiddeld 300 tot 400 koeien.

Curatief en preventief

Meer diergezondheid past in consumenteneis voor meer dierwelzijn - gezondheid & ethiek
Moderne melkveeziekten beheersen, zoals mastitis, pensacidose en slepende melkziekte, lijkt een moeilijke opdracht. Ziekten voorkomen en preventief handelen luidt de boodschap richting de veehouder.

Groot denken in vrije markt

Doug Nelson gaat van stamboek via commercïele fokkerij naar een elitestal
Een gesprek met een Amerikaanse veehouder die 5 jaar geleden een showstal bouwde en nakomelingen kocht uit de beste koefamilies in de VS.

Vlaamse Groene Kring onmisbaar

Lucas Van Dessel: "De vraag is of het melkquotum zo lang had moeten blijven"
Als bestuurder maakte hij in enkele jaren een flitscarrière door. Niet onbegrijpelijk, want de jonge Lucas Van Dessel (26) is een kenner die oplossingsgericht denkt.
right